Najnovije vesti
Početna » konkursi » Turizam na prvom mestu – konkurs na teritoriji APV

Turizam na prvom mestu – konkurs na teritoriji APV

Turizam na prvom mestu želja je Razvojnog fonda AP vojvodine jer dugoročni krediti za razvoj seoskog turizma biće bez troškova obrade kredita i bez kamate – maksimalna suma 10 miliona dinara za gazdinstva, 20 miliona dinara za pravna lica, preduzetnike. Rok vraćanja do sedam godina uz grejs period od 24 meseca. Konkurs traje tokom 2022. godine.

Sporazum između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Razvojnog fonda AP Vojvodine, na osnovu kojeg Sekretarijat subvencioniše troškove naknade za obradu kreditnog zahteva i kamate po konkursima Fonda u oblasti turizma, poptisan je danas u Pokrajinskoj vladi.

Troškovi koje subvencioniše Sekretarijat u iznosu od tri miliona dinara odnose se na konkurse za dugoročne kredite za razvoj turizma i, posebno, seoskog turizma, koje raspisuje Razvojni fond Vojvodine u 2022. godini, u cilju povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta.

Sporazum su potpisali pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević i direktor Fonda Goran Savić.

„Nastavljamo saradnju sa Razvojnim fondom Vojvodine u interesu korisnika sredstava i kredita Fonda. Ovo nije jedini sporazum koji imamo sa Fondom. Podsetiću i na sporazum o rodno senzitivnom kreditiranju, kojim smo definisali kamate u različitim iznosima za vlasnice turističkih potencijala, kako bi se što više ekonomski osnažile. Ono što će uslediti jeste potpisivanje sporazuma sa Garancijskim fondom, sa Turističkom organizacijom Vojvodine, kao i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje“, rekao je Ivanišević. On je dodao da je cilj udruživanja sredstava i kapaciteta nastavak smanjenja stope nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine, što pokazuje jasnu orijentaciju budžeta Sekretarijata ka krajnjim korisnicima.

Turizam na prvom mestu

Direktor Razvojnog fonda Vojvodine istakao je da se ova kreditna linija u saradnji sa Sekretarijatom sprovodi već dugi niz godina veoma uspešno, te da je doprinela povećanju i unapređenju turističkih potencijala u AP Vojvodini.

„Naglasio bih da je ova kreditna linija beskamatna, a da su konkursi otvoreni do kraja 2022. godine. Finansira se izgradnja kapaciteta i objekata koji služe turizmu i ugostiteljstvu, za razvoj ruralnog, verskog, sportsko-rekreativnog i drugih vidova turizma, te za podizanje nivoa seoskih domaćinstava. Period otplate kredita je sedam godina uz 24 meseca grejs perioda i kamatnom stopom od 1 do 3 procenta, koju u potpunosti subvencioniše Sekretarijat, koji pokriva i troškove naknade kredita“, rekao je Savić.

Korisnici ovih kredita mogu biti pravna lica i preduzetnici, odnosno mikro, mala i srednja pravna lica, za iznose od 300.000 do 20 miliona dinara po subvenciji, uz sopstveno učešće od 20 odsto ukupne vrednosti projekta. Pored toga, konkursom namenjenim fizičkim licima, nosiocima komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine sa aktivnim statusom, predviđena su sredstva u iznosu od 300.000 do 10 miliona dinara po subvenciji, sa istovetnim uslovima kao i za pravna lica.

Udruživanje sredstava Sekretarijata i Fonda stvara uslove za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podiže stepen konkurentnosti i utiče na smanjenje stope nezaposlenosti sa povećanim radnim angažmanom u okviru turističkih delatnosti. Pored izgradnje, adaptacije i opremanja turističkih objekata, smeštajnih i uslužnih kapaciteta, krediti obuhvataju i sportsko-rekreativne i rehabilitacione objekte, seoska domaćinstva, plutajuće objekte i prevozna sredstva u funkciji turizma, kao i izradu suvenira.

Izvor: Agrosmart

Pročitaj i ...

energetska efikasnost turizam na

Turizam na selu prilika da mladi ostvare svoje snove

Novi prihod - turizam na selu može pružiti novi život mladima u ruralnim područjima.