Najnovije vesti
Početna » konkursi » Vinari – podsticaj APV u 2020-oj od 70 miliona dinara

Vinari – podsticaj APV u 2020-oj od 70 miliona dinara

Nova šansa za vinare i proizvođače rakije – Vinari podsticaj od 70 miliona dinara u 2020-oj godini na teritoriji AP Vojvodine. Minimalna suma 200.000 dinara, maksimalna suma je 2 miliona dinara po jednoj prijavi. Krajnji rok za prijave je 6. mart 2020. godine.

Bespovratna sredstva za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini – Podsticaji za preradu preko AP Vojvodine. Bespovratna sredstva koja se dodeljuje po ovom konkursu iznose ukupno 70.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, preduzetnike i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, preduzetnike i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa,

2. Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,

3. Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina,

4. Nabavka opreme za punjenje vina,

5. Nabavka opreme za rakiju.

Vinari podsticaj 70 miliona dinara

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

  • preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • pravno lice:
    – privredno društvo
    – zemljoradnička zadruga
    – složena zadruga
    – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 06.03.2020. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267 od 10 do 14 časova.

Izvor Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu

Pročitaj i ...

berba aleksandrovac kvasci kvasac u širi

Sudovi za berbu grožđa moraju biti dezinfikovani

Bogata berba je radost, gde spremiti vino? Samo u čiste sudove, burad ili inox.