Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Berba kupusa u više termina zrelosti

Berba kupusa u više termina zrelosti

Kupus je omiljena namirnica i gaji se u dva termina tako da berba kupusa ranog počinje u junu a kasnog kupusa se završava u novembru. Kupus se bere sukcesivno – jednom do dva puta, u punoj tehnološkoj zrelosti tj. kada su glavice čvrste i zrele.

Odlaganje berbe samo za nekoliko dana može dovesti do pucanja glavica i povećanja nastanka bolesti. Neobran kupus je izložen napadu alternarije, što vodi omekšavanju.

Berba nedozrelih glavica svakako smanjuje prinos i glavice su suviše mekane i neotporne na povrede tokom rukovanja i imaju kraći životni vek tokom čuvanja. Vreme trajanja tehnološke zrelosti zavisi i od spoljne temperature. Berači imaju veliki uticaj na kvalitet kupusa, oni moraju imati pravilne instrukcije u odabiru zrelosti i pri rukovanju. Glavice se beru pregibom u jednu stranu i sečenjem ravno sa 2 – 4 rozetna lista. Požuteli, povređeni i bolesni listovi se uklanjaju.

Berba kupusa u više termina zrelosti

Težina glavice zavisi od zbijenosti i čvrstine koja zavisi od odnosa NPK u zemljištu koga treba regulisati đubrenjem. Preterano đubrenje N bez P i K dovodi do formiranja velikih, rastresitih glavica male težine i lošeg kvaliteta. Čvrstoća i zbijenost glavice povećava se đubrenjem K. Krupne zbijene glavice sa manjom težinom ovojnog lišća i malim kočanom, daju manji otpadak pri čišćenju a on se u sorti i hibrida kreće 90-94%. Težina glavice kreće se od 1,5-3 kg a prinos kasnih sorti je 45-80 t/ha.

Dipl. ing Mira Miljković

Futoški kupus je autohtona domaća sorta, sa karakterističnim tankim listovima i nervaturom. Ima malu energetsku vrednost, ali široku lepezu mineralnih materija i vitamina. Sa sadržajem od preko pet odsto šećera u suvoj materiji, ovaj kupus se odlično kiseli i predstavlja izuzetno koristan sastojak za spravljanje različitih vrsta jela – kaže dr Janko Červenski iz  Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

U Udruženju „Futoški kupus” kažu da su oznaku o geografskom poreklu registrovali u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu još 2008. godine.

 

Pročitaj i ...

Kupus – berba i kiseljenje za zimski period

Berba se obavlja u pravi trenutak jer tako ćete dobiti kvalitet. Kiseliti samo zdrave glavice kupusa.

Leave a Reply