Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Cvekla agrotehnika za kvalitetne plodove

Cvekla agrotehnika za kvalitetne plodove

Cvekla agrotehnika – Povrtarstvo je zahtevno, kako finansijski tako i traži puno ljudskog rada. Kako sa manjih površina postići uspeh ? Cvekla je jedna od biljaka koja Vam daje mogućnost da ostvarite visoki prinos, da na svom domaćinstvu organizujete njenu preradu i prodajom sa kučnog praga ostvarite prihod.

AGROTEHNIKA U PROIZVODNJI CVEKLE – BETA VULGARIS – Cvekla je biljka sa velikim zahtevima u pogledu intenziziteta svetlosti za razliku od drugih korenastih biljaka. To je biljka dugog dana. Optimalno iskorišćavanje sunčeve energije zavisi od površine lisne mase tokom vegetativnog perioda.

U prvim fazama razvoja cvekla ima veće zahteva za vodom. U kasnijim fazama sa razvojem korenovog sistema cvekla postaje tolerantna na nedostatak vlage, ali ne na duži period.

Za uspešnu proizvodnju neophodna je količina padavina od 190 do 230 ml. Intenzivna potrošnja vode kod cvekle je u intenzivnom razvoju lisne mase ( jun – avgust ), kada je povećana temperatura sa smanjenjem vazdušne vlage.

Za gajenje se preporučuju dublja, strukturna zemljišta, manje zbijena. Na teškim i zbijenim zemljištima dobija se deformisan koren, lošeg kvaliteta. Najbolji rezultati se postižu na zemljištima sa ph 6.5-7. Oranični sloj treba da je mrvičaste strukture sa dobrim vodno vazdušnim režimom. U našim uslovima za gajenje cvekle pogodna su aluvijalna zemljišta, livadske crnice a manje pogodna zemljišta su gajnjače i rudske crnice.

Cvekla agrotehnika

Predusevi u kombinovanoj ratarsko – povrtarskoj proizvodnji za cveklu su:

  • grahorica,
  • strna žita,
  • odnosno usevi koji ranije ostavljaju slobodno zemljište.

Dubina oranja za proizvodnju cvekle je vrlo bitna i treba da iznosi oko 30 cm. Obradu treba obaviti neposredno po skidanju prethodnog useva. Nakon toga se obavlja predsetvena priprema zemljišta za cveklu ( podrazumeva se kompleks agrotehičkih mera kojima se obrađuje površinski sloj ) na dubini od 10 cm, čime se stvara rastresit površinski sloj u koji će biti položeno seme (tvrda posteljica – mek pokrivač). Sa ovakvom pripremom se stvara dobar ambijent za gajenje biljke u smislu vodno-vazdušnog režima.

U proizvodnji cvekle poželjno je pored mineralnih đubriva koristiti i stajnjak. Đubrenje obavljamo prema urađenoj agrohemijskoj analizi.

Trećinu ili 1/2 preporučene količine azota i 2/3 fosfora i kalijuma apliciramo u osnovnoj obradi.

Pred setvu se unosi preostala količina fosfora i kalijuma i do 1/5 ukupne količine azota.

Prihranjivanje obavimo neposredno posle proređivanja (pojava drugog para listova) i drugog pred sklapanje redova.

Za setvu koristimo seme koje je deklarisano i ima čistoću 97% i klijavost 80%.

Sklop biljaka zavisi od uslova proizvodnje. Međuredna obrada se obavlja 3-4 puta tokom vegetacije (dok biljke ne sklope redove). Najbolje je da se kultivacija vrši po potrebi, odnosno da se izvodi posle svakog navodnjavanja ili posle svake kiše, u cilju sprečavanja formiranja pokorice.

Dubina kultivacije u početku se obavlja na 6 – 8 cm a kasnije nešto pliće 3 – 5 cm.

Povoljni uslovi za čuvanje cvekle tokom skladištenja su ukoliko je vlažnost vazduha oko 96%, a temperatura oko 0° C. Uspešno se tako može čuvati 3-5 meseci.

Za sopstvene potrebe i za manju preradu može se čuvati u trapovima i podrumskim skladištima.

autor: Pantelić Ljubodrag

foto pixabay.com

Cvekla agrotehnika

Pročitaj i ...

kompost vrste kompostiranje

Kompost – prirodno đubrivo i zaštita biljaka

Kompost kao prirodno đubrivo nastaje mikrobiološkim razlaganjem različitih vrsta organskih materija i daje odlične rezultate u đubrenju kultura.