Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Endivija salata za sva godišnja doba

Endivija salata za sva godišnja doba

Endivija salata je povrtarska biljka sa posebnim ukusom. Listovi su bogati belančevinama, vitaminima C i A te mineralima, posebno kalcijumom, kalijem, fosforom i magnezijem, a deluje i kao diuretik. Ona  je dvogodišnja biljka, iako se proizvodi i troši kao jednogodišnje povrće. Gorkaste stvari u endiviji čine je otpornijom na niže temperature, za razliku od salate puterice i kristalke.

Endivija – uslovi gajenja

Endivija dobro uspeva na svim tipovima tla, ali ipak radije raste na srednje teškim (ilovastim) do teškim tlima, pod uslovom da su duboko obrađena i još bolje đubrena. Najbolje se razvija i kvalitet stvara ako se proizvodi na neutralnim tlu, gdje je pH -reakcija 7 i više.

Đubrenje tla

endivia organika salata cele godine integralna zaštita

Za uspešan rast endivija zahteva dosta azota i kalija u tlu, posebno do trenutka oblikovanja lisne rozete. Pri đubrenju valja izbegavati hlor, na koji je endivija jako osetljiva. Endivija kao povrće pripada kaliofilnim vrstama.

Na lakim tlima bez obzira na kratku vegetaciju može se đubriti zrelim stajskim đubrivom u količini 2 – 3 kg/m2. U nedostatku ovoga đubriva (a to je češći slučaj kod malih proizvođača) vrlo se uspešno može koristiti organsko đubrivo koje sadržava organsku materiju – 65 posto, azot (N) – od 4,5 do 5 posto, fosfor (P2O5) – od 2,7 do 3 posto, kalij (K2O) – od 2,3 do 8 posto, magnezij (MgO) – od 0,8 do 1,1 posto, kalcijum (CaO) – od 9,1 do 9,3 posto, pH = 7 u oba slučaja, te brojni mikro elementi (mikro hraniva) – Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn.

Ova đubriva mogu se u tlo dodavati na tri načina

  • u osnovnom đubrenja tla,
  • u pripremi za setvu ili sadnju povrća,
  • tokom vegetacije kao površinsko rasipanje posle kojeg sledi natapanje vodom. Količinom po m2 = 0,10 – 0,25 kg.

Za dobar prinos tlo za endiviju đubri se i mineralnim đubrivima, u osnovnoj obradi koristi se NPK 7-20-30 u količini 6 – 8 dekagrama/m2, a u pripremi tla za sadnju koristi se NPK 15-15-15 u količini 3 – 5 dekagrama/m2. Kao i salata, vrlo pozitivno reaguje na đubrenje tla magnezijem i đubrivima koja sadrže dosta ovog mikro elementa.

Plodored

Dolazi kao kasna kultura u proizvodnji posle ranog krompira, ranog kupusa, proletne salate, graška, pasulja mahunara, spanaća. Vegetacijsko razdoblje endivije duže je nego salate i iznosi 110 – 120 dana. Ako se endivija proizvodi iz direktne setve, za berbu dospeva oko 15 dana pre, što zavisi od vrste  i klimatskim uslovima.

Rokovi setve

Rokovi setve uvek su u vezi s potrebama i navikama potrošača. Endivija se na otvorenom prostoru seje od  aprila i posle, što zavisi o klimatskim uslovima proizvodnog područja. Kako bi endivija dospela za berbu u septembru i oktobru, kad je potrošnja povećana, seje se u junu i julu na vrlo dobro pripremljeno tlo, odnosno gredice. Dobro pripremljeno tlo znači dovoljno hranljivih materija u njemu s dosta humusa i povoljnim fizikalnim posebnostima, gde na prvo mesto dolazi dobra mrvičasta struktura.

 Izvor: PKH

Pročitaj i ...

ogledi krompira mladi krompir zahtevi moljac krompira krompir organski

Krompir čuvanje za dugotrajnu upotrebu

Da bi sačuvali kvalitet krtole pripremite skladište na vreme - niža temperatura će sačuvati kvalitet.

Leave a Reply