Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Energija klijanja pokazatelj bogate žetve

Energija klijanja pokazatelj bogate žetve

klijanje
Klijanje

Pre setve nužno je znati kolika je energija klijanja semena. Iako se za setvu preporučuje kvalitetno deklarisano seme, veoma često povrtari sami proizvode seme, tj. odabirajući najkvalitetnije, najveće i najzrelije plodove i od njih ostavljaju seme za narednu godinu. Ako sami proizvodimo seme povrća, pre setve obavezno proveriti energiju klijanja, odnosno ukupnu klijavost semena.

Da bi se odredila energija i konačna klijavost, potrebno je da se odabere četiri puta po 100 semenki koje će se staviti na naklijavanje. Krupno seme povrća se stavlja na sterilni pesak, a sitno na filter-hartiju. I pesak i hartija se za vreme naklijavanja raju redovno vlažiti.

Nakon određenog broja dana, a to je različito za svaku vrstu (od 4 do 10 dana), određuje se energija klijanja. Ona se izražava u procentima i predstavlja broj isklijalih zrna od 100 koja su stavljena na naklijavanje. Energija klijanja ustvari pokazuje koliko će procenata semenki, ako budu posejane u nepovoljnim uslovima, moći da daju novu biljku. Ako je taj broj veći seme je pouzdanije za setvu.

Energija klijanja – pokazatelj uspešne setve i bogate žetve

Npr, ako je energija klijanja posejanog semena, ali u sušnom periodu kada nema uslova za klijanje, 90%, znači kada se zalije, bez obzira koliko je dana prošlo od setve, 90 semenki dati novu biljku.

Posle određenog broja dana, što zavisi od vrste (od 6 do 20 dana), određuje se i konačna klijavost. Na osnovu nje se određuje i količina semena koja će biti potrebna za ar ili hektar, jer pokazuje kojoj klasi pripada seme. Seme sa 90%  je seme prve klase.

PSSS Jagodina

Dipl. ing. Mira Miljković.

Pročitaj i ...

oprašivanje

Oprašivanje biljaka u plasteniku – bumbari

Oprašivanje biljaka – Primena bumbara (Bombus terrestris) u oprašivanju i oplodnji povrća. U poslednjih nekoliko godina …

Leave a Reply