Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Grinje na dinji i lubenici leti su velika opasnost

Grinje na dinji i lubenici leti su velika opasnost

Dinje i lubenice sada su u opasnosti jer su ih grinje napale. Tokom leta, u uslovima visokih temperatura i suše, grinje se redovno sreću na raznim gajenim biljkama. U većini slučajeva radi se o običnom paučinaru tj. baštenskoj grinji. Ova grinja je veoma polifagna vrsta i oštećuje preko 200 različitih biljaka. Smatra se ozbiljnom štetočinom pasulja, krastavaca, lubenice, paradajza, kao i soje i nekih voćnih vrsta. Hrani se na naličju lista, gde formira kolonije i finu svilenkastu paučinu.

Napadnute biljke prestaju da rastu, a plodovi ostaju sitni. Na licu lista dolazi do promene boje, pa u zavisnosti od biljne vrste promene su u vidu pojedinačnih beličastih pegica, zatim kod jačeg napada ceo list dobija bledo zelenu boju ili u vidu crvenkasto smeđeg prebojavanja (bakarni palež). U povoljnim vremenskim uslovima (toplo i sušno vreme) brzo se razmnožava, pa ciklus razviće može da traje od samo 6 do 10 dana. Za suzbijanje ove grinje, kada je reč o povrću, najčešće je dovoljno samo jedno tretiranje.

grinje napadaju listove

Obično se savetuje upotreba insekto-akaricida kao što su BIFENTRIN (Talstar, Fobos EC) u nešto jačoj koncentraciji od preporučene i ABAMEKTIN (Vertimec 018 EC, Abastate) ili specifični akaricidi na bazi FENAZAKVINA (Demitan 200-SC) ili KLOFENTEZINA (Apollo 50-SC).

Božanić Monika, dipl.ing.

Grinje – tokom leta su stalna napast

Preporuka PIS Vojvodine

Na terenu RC Ruma usevi lubenice i dinje se, zavisno od vremena sadnje, nalaze u različitim fazama cvetanja i razvoja ploda (63-71 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo pokretnih formi i jaja običnog paučinara (Tetranichus urticae).

Obični paučinar se hrani na naličju listova sišući biljne sokove. Simptomi prisustva se najpre ispoljavaju na licu najstarijeg lišća u vidu sitnih pega beličasto-srebrnaste boje koje se kasnije spajaju. U uslovima suvog i toplog vremena često dolazi do njihovog prenamnoženja. Jako napadnuto lišće menja boju, žuti i suši se, a biljke zaostaju u porastu.

S obzirom na to da su uslovi u kojima se odvija proizvodnja izuzetno povoljni za razvoj ove štetočine, proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva. Ukoliko se ustanovi prisustvo grinja preporučuje se tretman nekim od preparata registrovanih u vrežastim kulturama:

  • Abastate, Vertimec 018 EC, Armada ili Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) 0,1% ili
  • Fobos EC ili Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05%.

Prilikom suzbijanja grinja, zbog istovremenog prisustva svih stadijuma razvića, treba primeniti dva vezana tretmana u razmaku od 7 dana.

U usevima u kojima se registruje prisustvo lisnih vaši preporučuje se primena insekticida Kohinor 200 SL (a.m. imidakloprid) 0,5-0,6 l/ha.

Tretman sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. Voditi računa o karenci.

Pročitaj i ...

pasulj naš berba pasulja

Pasulj naš nasušni – domaći je najbolji

U vreme kriza pasulj je tražena roba, kako ga gajiti ovoga proleća da nam ambari budu puni na jesen?

Leave a Reply