Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Klijavost semena određuje rezultat na kraju

Klijavost semena određuje rezultat na kraju

Klijavost  semena Iako se za setvu preporučuje kvalitetno deklarisano seme, veoma često povrtari sami proizvode seme, tj. odabirajući najkvalitetnije, najveće i najzrelije plodove i od njih ostavljaju seme za narednu godinu. Ako sami proizvodimo seme povrća, pre setve obavezno proveriti energiju klijanja, odnosno ukupnu klijavost semena.

 Da bi se odredila energija i konačna klijavost, potrebno je da se odabere četiri puta po 100 semenki koje će se staviti na naklijavanje. Krupno seme povrća se stavlja na sterilni pesak, a sitno na filter-hartiju. I pesak i hartija se za vreme naklijavanja moraju redovno vlažiti.

Nakon određenog broja dana, a to je različito za svaku vrstu ( od 4 do 10 dana ), određuje se energija klijanja. Ona se izražava u procentima i predstavlja broj isklijalih zrna od 100 koja su stavljena na naklijavanje. Energija klijanja ustvari pokazuje koliko će procenata semenki, ako budu posejane u nepovoljnim uslovima, moći da daju novu biljku. Ako je taj broj veći seme je pouzdanije za setvu.

KLIJAVOST semena određuje rezultat gajenja

primingovano poljska klijavost premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

 Naprimer ako je energija klijanja posejanog semena, ali u sušnom periodu kada nema uslova za klijanje, 90%, znači kada se zalije, bez obzira koliko je dana prošlo od setve, 90 semenki dati novu biljku.

 Posle određenog broja dana, što zavisi od vrste (od 6 do 20 dana), određuje se i konačna klijavost. Na osnovu nje se određuje i količina semena koja će biti potrebna za ar ili hektar, jer pokazuje kojoj klasi pripada seme. Seme sa 90% je seme prve klase.

foto pixabay.com

Klijavost semena

Pročitaj i ...

bela vaš vodotopiva vaši plamenjača krompira krompir štetnici krompir nega

Vodotopiva đubriva su nezamenjiva

Za brzi rast i dopunu mineralnih đubriva koriste se vodotopiva đubriva (fertigacija).

Leave a Reply