Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krastavac postrna setva, berba do jeseni

Krastavac postrna setva, berba do jeseni

Posle skinutih useva može se obaviti za krastavac postrna setva, ali uz obavezno navodnjavanje. Tek tako ćete moći nešto i prihodovati iznad uloženih sredstava.

Krastavac je jednogodišnja zeljasta, lozasta biljka. Vreža je dugačka najčešće 1,5-2 m. Proizvodnja krastavca kornišona kod nas karakteriše nezadovoljavajući prinosi u odnosu na agroekološke uslove područja u kojima se gaji. Najbolji rezultati se postižu gajenjem u špaliru na tamnoj foliji koja osigurava veću temperaturu zemljišta. Krastavac je biljka tropskog porekla i najbolje uspeva na temperaturama od 18-32 stepena, s tim što je optimalna temperatura 25 stepeni. Optimalna temperatura za klijanje semena je 25-30, a na otvorenom polju seje se tek kada se zemljište zagreje na 17-18 stepeni.

krastavac zaštita vlažnost uvenuće fussarium svetlost krastavac u plasteniku krastavac setva
Navodnjavanje je uslov uspeha u postrnoj setvi

Najbolje uspeva na dubokim, humusnim, strukturnim i toplim zemljištima slabo kisele do neutralne reakcije (optimalna ph 5.8-6.8 ). Teška i zbijena zemljišta, visoka podzemna voda i čisti peskovi nisu dobri za gajenje kornišona, jer na njima sporo raste i ne donosi dobre prinose. Aeracija i drenaža zemljišta treba da omoguće što bolje ukorenjavanje biljke. Dobri predusevi su strna žita i mahunarke.

Krastavac postrna setva, berba do jeseni

Jednoredi špalir (razmak između redova veći od 15-20 cm). Svi bočni izdanci uklanjaju se sa biljke do 50 cm visine, a kasnije nema potrebe za orezivanje. Kada mlada biljka naraste do gornje žice, biljku vodimo na stranu 40-50 cm, a potom se spušta na drugu stranu žice. Kada kornišon dostigne konačnu visinu oko 150 cm skidamo nekoliko donjih listova tako da donji deo ostaje bez listova jer je bolje provetravanje kao i olakšano branje kasnije kao i zaštita kornišona od prouzrokovača bolesti.

Pročitajte i: Plodored i navodnjavanje

Ozbiljni i zadovoljavajući prinosi koji mogu doneti dobit se postižu samo prihranom preko sistema za navodnjavanje-fertirigacijom u kombinaciji sa osnovnim, startnim đubrenjem. Za osnovno đubrenje koristiti granulirana i kompleksna đubriva sa mikroelementima bez hlora u količini od 60-100 g/dužnom metru. Osnovno, odnosno, startno đubrivo obaviti što ranije. Folijarnu prihranu sprovesti od rasađivanja zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja. Pre svega najbolje je prvo uraditi analizu zemljišta da bi se tačno unosilo đubriva onoliko koliko je potrebno.

Pored redovnih problema kod kornišona u poslednjih nekoliko godina dolazi do kašnjenja u rodu odnosno plodonošenju, zatim dolazi do intezivnog rasta vegetativne mase, kao i do usporenog rasta, a sve zbog neizbalansirane ishrane kornišona.

Borko Ivanović
PSSS Čačak

Pročitaj i ...

čičoka spravljanje smeša

Čičoka pomaže ljudima i životinjama

Čičoka je dobra i kao krma i kao plod za ishranu krava muzara, daju 4 - 6 litara mleka više svaki dan.