Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krompirova zlatica – zaštita u pravo vreme rešava sve

Krompirova zlatica – zaštita u pravo vreme rešava sve

krompirova zlatica
Krompirova zlatica

Krompir je ove godine imao puno problema u razvoju i sad ga još krompirova zlatica jako napada. Ona je kod nas najznačajnija štetočina krompira. Redovno je prisutna u svim lokalitetima u brojnosti većoj od praga štetnosti, osim u visokim planinskim područjima.
Štete na usevu mogu biti ogromne, ako se ne preduzimaju adekvatne mere zaštite. Zlatica uglavnom oštećuje nadzemne delove biljke i list, a nekad se desi da u nedostatku zelene mase napadne i krtole krompira.

Opis štetočine i razvića

Odrasli insekat je ovalan, dužine 8,5-11,5 mm, žutosmeđe boje sa deset izduženih crnih pruga. Jaja su narandžasto – žuta, jajolikog oblika. Larve su narandžasto crvene sa crnom glavom i nogama, sa jakim ispupčenjem na leđnoj strani. Na bokovima se nalaze dva reda crnih tačaka, a na leđnoj strani prvog grudnog segmenta krupna crna šara. Lutka je svetlo narandžaste boje sa crnim očima.

krompirova zlatica moljac krompira
Štete koje nanosi krompirova zlatica

Imago prezimljava u zemljištu na dubini 20-70 cm. Na površinu izlazi od aprila do maja. (pri temp. zemljišta većoj od 12 C). Nakon 6-12 dana počinje parenje. Ženka polaže jaja na naličje lista u grupama. Svaka ženka može da snese 600-800 jaja. Larve se presvlače 3 puta, a zatim odlaze u zemlju gde se učaure na dubini 2-20 cm i prelaze u lutku. Nakon nedelju ili dve dana odrastao insekat izlazi na površinu gde se ponovo hrani pre nego što ode u zemlju na dubinu 20-25 cm na prezimljavanje.

Suzbijanje krompirove zlatice

Kao posledica intenzivne primene hemijskih sredstava istog mehanizma, zlatica je stvorila rezistentnost prema nekim insekticidima. Da bismo usporili proces sticanja rezistentnosti zlatice prema insekticidima potrebno je povremeno menjati insekticid bez obzira što je dobro delovao.

Mere suzbijanja krompirove zlatice mogu biti:

 • agrotehničke,
 • biološke i
 • hemijske.

Od agrotehničkih najznačajniji je plodored. Moguće je i mehaničko uništavanje na manjim parcelama, a na većim usisavanje specijalnim priključnim mašinama.

Za hemijsko suzbijanje krompirove zlatice postoji širok izbor preparata. Insekticide treba koristititi kada se 30-50% larvi prve generacije ispilelo, a koriste se insekticidi na bazi:

 • tiakloprida (Calipso),
 • acetamprid (Afinex),
 • fipronil (Regent),
 • imidakloprid (Confidor),
 • tiametoksam (Actara),
 • lufenuron (Match)

Veselinka Čorbić,dipl.ing.zaštite bilja

Krompirova zlatica zaštita u pravo vreme rešava sve

Nivo larvi – kritičan broj (EPPO/ PP2) je 15 larvi/biljci ili 20% oštećenja na lišću, i tada je preporuka da se obavi hemijsko tretiranje registrovanim insekticidima.

 • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 50-60ml/ha
 • Confidor 200 SL (imidakloprid) 0,2-0,3l/ha
 • Laser 240 SC (spinosad) 50-100 ml/ha
 • Afinex SP (acetamiprid) 0,25 kg/ha
 • Calypso  480SC (tiakloprid) 0,1l/ha

PIS Vojvodina

Pročitaj i ...

setva sadnja pravilan rasad nega topla leja dezinfekcija supstrata biofumigatori supstrati za zalivanje rasada bolesti korena

Setva i sadnja povrća – predsetveno đubrenje

Predsetveno đubrenje često nije dovoljno, ako ste propustili da to uradite u jesen. Analiza zemljišta PRVO!

Leave a Reply