Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Kupus u junu i julu mesecu, sadnja u aprilu mesecu

Kupus u junu i julu mesecu, sadnja u aprilu mesecu

Da bi imali kupus u junu i julu mesecu morate na vreme posejati kupus za rasad u aprilu – Rani kupus traži plodno tle, temperature iznad 15 stepeni C i puno azota na početku rasta. Kalijum je veoma važan kada glavice rastu i garantuje kvalitet kupusa.

Rasađivanje kupusa – Radojka Nikolić, dipl.ing, PSSS Kruševac

U našim uslovima rani kupus se gaji iz rasada proizvedenog u toplijim lejama, tunelima ili plastenicima sa grejanjem. Kada će se obaviti rasađivanje zavisi od temperature. Najčešće se radi početkom aprila, tako da zrele glavice, u zavisnosti od sorte, za seču stižu od početka juna do kraja jula. Rasađuju se samo zdrave biljke s dobro razvijenim korenom, koje imaju pet do šest listova. Na lakšim zemljištima se sade ranije sorte a na težim kasnije sorte. Optimalna temperatura za rast i razvoj kupusa je 15- 20ºC.

Kupus u junu i julu

Rani kupus ima manju lisnu rozetu, pa ga treba saditi na rastojanju 50 x 50 cm. Najčešće se sadi ručno, ujutru ili popodne, a dan pre rasađivanja se obilno zalije parcela na kojoj će se kupus gajiti. Nekoliko dana posle rasađivanja usev se pregleda i popunjavaju se prazna mesta. Kupus traži plodna zemljišta, ali đubrenje treba obaviti na osnovu agrohemijske analize zemljišta. Azot je najpotrebniji posle rasađivanja, fosfor u fazi formiranja glavica i kalijum kada glavice počnu da rastu.

Prosečno potrebne količine mineralnih đubriva su:

  • azot 120-130 kg/ha,
  • fosfor 80-100 kg/ha
  • kalijuma 130-140 kg/ha.

Sadržaj hranljivih elemenata u zemljištu treba da bude optimalan. Nije dobro ni kada postoji višak ali i manjak hraniva. Najgori je višak azota, posebno kada se u prihranjivanju u fazi formiranja glavica pretera. U tom slučaju one pucaju. Kupus treba azotnim đubrivima prihranjivati u dva navrata – prvi put do faze formiranja rozete – trećinom planirane količine, a drugi put u početku formiranja glavica sa preostalom količinom đubriva.

Da bi glavica kupusa bila zbijena morate uraditi OVO

Pročitaj i ...

prirodni lekovi organska paprika plastenik paprika u maju stolbur

Paprika u plasteniku tokom cele godine

Tokom cele godine gajite papriku jer tržište postoji. Možete je gajiti u četiri roka tokom godine.