Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » KUPUS zaštitite ga na vreme od štetnika

KUPUS zaštitite ga na vreme od štetnika

Kupus zaštitite ga na vreme jer stalne promene klime (sistem toplo – hladno iz dana u dan) doprinosi napadu štetočina – Proizvodnja kasnog kupusa je najzastupljenija i najznačajnija za ukupnu količinu kupusa koja se nađe na tržištu. Da bi ova proizvodnja imala pozitivan ishod, trebalo bi od početka sprovesti negu rasada, a tu spada i zaštita kupusa od štetočina.

Kupus napada veći broj štetočina:

  • buvači, stenice,
  • kupusna muva,
  • lisne vaši,
  • kupusni moljac,
  • lisne sovice,
  • kupusar …

Buvači (Phyllotreta spp.) mogu masovno da napadnu lišće, a naročito za vreme suvog i toplog vremena.Štete prave odrasli insekti, izgrizajući brojne okrugle rupe na lišću. Za vreme jačeg napada, listovi mogu potpuno da budu izgriženi zbog čega dolazi do njihovog sušenja i propadanja.Veće štete mogu da pričine samo na rasadu i tek presađenom kupusu. Hemijske mera trebalo bi obaviti čim se primete odrasli insekti na lišću. Koriste se piretroidi ili organofosfati u preporučenim koncentracijama iz uputstva. Da bi preparat bolje delovao može se dodati i neki okvašivač.

KUPUS  zaštitite ga na vreme od štetnika

Larve kupusne muve (Delia brassicae) napadaju koren i stablo; biljka vene i propada ,ali uglavnom napada rani kupus, tako da su štete beznačajne na kasnom kupusu.

Kolonije kupusne vaši  lako se prepoznaju. Preventivna mera je duboko zaoravanje žetvenih  ostataka, jer vaš prezimljava u stadijumu jajeta na ostacima kupusa. Ako je napadnut veći broj biljaka mogu da se primene i hemijske mere preparatima kojima se uspešno suzbija i buvač.
 Velike štete mogu da nastanu od vrsta koje pripadaju sovicama. Gusenice ovih noćnih leptira hrane se lišćem. U cilju borbe protiv ovih štetočina potretbno je pratiti let leptira, a i na osnovu broja gusenica može da se proceni napad. Primena piretroida ili  preparata koji  aktiviraju prevremeno presvlačenje larvi (Rebus) može da se izvede u slučaju većeg broja leptira .

Zvezdana Jovanović, dipl. ing. zaštite bilja PSS Požarevac

Pročitaj i ...

biljne vrste kupusna muva

Biljne vrste mogu zajedno, ali ima i neprijatelja

Neki su dobre komšije, a neke ne. Zato pazite kako pravite raspored kultura u bašti.

Leave a Reply