Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Kupusna lisna vaš ima 10-15 generacija

Kupusna lisna vaš ima 10-15 generacija

Tokom leta veliki broj štetočina napada kupus kao na primer kupusna lisna vaš (Brevicoryne brassicae L.) koja je najznačajnija vrsta lisnih vašiju na kupusnjačama. U našoj zemlji je vrlo česta, a najveće štete nanosi u sušnim i toplim godinama, kada svojim kolonijama može masovno da prekrije biljke. Kupusna vaš ima 10-15 generacija godišnje, a prezimljava u stadijumu jajeta na ostacima zimskih sorata kupusa i drugim krstašicama. Iz položenih jaja u proleće se pile vaši osnivačice, a već krajem maja, češće početkom juna, javljaju se krilati oblici, koji naseljavaju kupus i druge krstašice u polju.

Najveća brojnost i samim tim štetnost je u julu i avgustu. Ova vrsta ne menja biljke domaćine, već se stalno razvija na kupusnjačama. One tokom zime podnose niske temperature i do -15 C, te u proleće mogu nastaviti sa partenogenetskim razmnožavanjem.

Hladno i kišovito vreme tokom vegetacije može skoro u potpunosti prekinuti masovno razmnožavanje. U početku napada vaš prvo naseljava gornju površinu lista mlađih biljaka. Kasnije, kolonije vašiju se nalaze sa donje strane listova i između njih. Kod ranijeg napada, biljke ne formiraju glavice, usled čega dolazi do smanjenja prinosa čak do 50%.

Kupusna lisna vaš ima 10-15 generacija

Kao mera suzbijanja potrebno je pre svega uništavati ostatke biljaka posle berbe kao i korovske krstašice, jer se time smanjuje napad sledeće godine. Kontrolu brojnosti vašiju na parcelama treba početi već krajem maja, početkom juna.

Hemijsko suzbijanje je efikasno, ako se izvodi u početku formiranja kolonija, odnosno dok su kolonije manje. U suzbijanju prednost dati selektivnim insekticidima kao što su

  • pirimikarb,
  • pimetrozin,
  • fosalon i
  • kalijumov sapun.

U našoj zemlji registrovani su preparati samo na bazi malationa, acetamiprida, dimetoata, diazinona i dihlorvosa. Obavezno treba dodavati okvašivač, jer i kupusnjače i vaš imaju voštanu prevlaku.

PSSS Zaječar
Slavica Dželatović dipl.ing zaštite bilja

Mleko štiti protiv biljnih vaši – Iako nije tačno poznato zašto mleko uspešno suzbija pojedine štetočine i bolesti u baštama, pokazalo se vrlo dobro u borbi protiv biljnih crnih vaši, belih leptirastih vaši, plamenjače i pegavosti lista kod povrtlarskih kultura. Pretpostavlja se da kalcijum iz mleka utiče na biljne vaši tako što uništava zaštitni sloj na površini tela.

Pročitaj i ...

uvenuće fuzarium

Uvenuće Fussarium, sclerotinia i verticilium u povrtnjaku

Uvenuće je opasna bolest i biljke koje su napadnute treba iščupati, izneti iz vrta i spaliti.