Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Lubenica – antraknoza i plamenjača biljaka u napadu

Lubenica – antraknoza i plamenjača biljaka u napadu

lubenica
Lubenica antraknoza

Lubenica je pod napadom bolesti antraknoza i plamenjača. Protiv antraknoze primenite Quadris top i Teatar plus.

Vremenske prilike doprinose razvoju bolesti gajenih kultura. Među njima se javlja i plamenjača lubenice. Simptomi na listu su u vidu svetlozelenog mozaika. Razvojem bolesti pege postaju žute i jasno oivičene većim lisnim nervima. U uslovima visoke vlažnosti, u okviru pega, sa naličja lista, dolazi do sporulacije parazita u vidu pojave sive prevlake. Zaraženi deo lista se suši, postaje krt i lomi se, često pod uticajem jačeg vetra ili kiše. Zaraženo lišće ne opada, ali je njegova uloga u ishrani biljke smanjena što se odražava na prinos koji u slučajevima jake zaraze potpuno izostaje. Plodovi obično nisu zaraženi, ali su kržljavi i slabog kvaliteta.

Zaštita: U zaštiti od plamenjače kombinovati agrotehničke i hemijske mere, gajiti tolerantne i otporne sorte i hibride. Ne može se izostaviti upotreba fungicida koja treba da bude preventivna. Preporučuje se preventivna primena fungicida Bravo, pri proizvodnji rasada ili pre rasadivanja.

Ovaj preparat se primenjuje još jednom posle rasadivanja. U ovo vreme se može primeniti i Folio Gold, čija se sistematična komponenta metalaksil brzo usvaja i sistemično transportuje biljnim sokovima. U vreme intenzivnog porasta biljke, cvetanja i u pocetku formiranja plodova primenjuje se Ridomil Gold MZ i Ridomil Gold Plus. U periodu zrenja koristi se Quadris, preparat sa kratkom karencom.

PSS Mladenovac
Ljiljana Krsmanović dipl.ing.

Antraknoza napada lubenice

Cvetanje lubenice Plamenjača
Pepelnica
Fostonic 80 WP (0,3 %)
*Systhane 12 E (0,04 %)

Antraknoza je jedan od najštetnijih patogena, koji prouzrokuje antraknozu različitih biljaka iz familije Cucurbitaceae (lubenice i dinje…). Simptomi bolesti se ispoljavaju na svim nadzemnim delovima biljaka: lišću, stablu (vreži) i plodovima.

U polju simptomi se jasno zapažaju na starijem lišću pri osnovi vreže u vidu žutih, okruglastih do uglastih pega. U okviru pega suvo lisno tkivo se cepa i ispada, a pri jačoj zarazi, pege prekrivaju ceo list, pa izgleda kao spržen. Na stablu su izražene krupne, ovalne pege, manje ili više ugnute u tkivo. Najtipičniji simptomi antraknoze se javljaju na plodovima. Na njima se uočavaju tamne, vodenaste, ugnute pege, ovalnog oblika, na kojima se obrazuje narandžasti eksudat sa konidijama.

Razorno delovanje patogena se uglavnom odvija u kori ploda, retko prodire dublje do semena. Sam razvoj patogena C. lagenarium, pospešuje toplo i kišovito vreme. Pored lubenice i dinje ova gljiva se razvija i na krastavcima, tikvama i nekim korovskim biljkama.

Preventivne mere zaštite mogu biti: gajenje otpornih sorti, trogodišnji plodored, uništavanje obolelih biljnih ostataka, proizvodnja semena isključivo iz zdravih plodova i dezinfekcija semena. Tokom vegetacije treba koristiti fungicide na bazi cineba, ditana, benomila, maneba, mankozeba i dr. Ukoliko je vreme kišovito zaštitu treba obavljati svakih 10-12 dana.

Autor: Svetlana Šučević, dipl.ing.polj.

Izvor: PSSS Novi Pazar

Pročitaj i ...

uvenuće fuzarium

Uvenuće Fussarium, sclerotinia i verticilium u povrtnjaku

Uvenuće je opasna bolest i biljke koje su napadnute treba iščupati, izneti iz vrta i spaliti.

Leave a Reply