Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Moljac kupusa i karfiola napada biljke

Moljac kupusa i karfiola napada biljke

Na listovima kupusa je prisutan veliki broj štetočina, a jedan od njih je moljac kupusa. Kupus za jesenju berbu tek ima prve listove i formira glavicu i važno je da ga zaštitite na vreme. Pojava moljca kupusa je znak da kada pređe prag zaštite primenite zaštitna sredstva inače možete ostati bez berbe.

Najveće štete pravi na kupusu i karfiolu. Gusenice prave oštećenja na lišću u vidu malih “prozorčića”. Pri jačem napadu ove štetočine, od lista mogu ostati samo glavni nervi. No, druga generacija je štetnija.

Životni ciklus -moljac kupusa

Ima 2-3, a ponekad i više generacija godišnje koje se prepliću. Prezimljava u stadijumu lutke, a prvi leptiri počinju da lete krajem aprila. Polaže jaja pojedinačno ili 2-4 u grupi na naličju lišća duž glavnog nerva. Gusenice posle oko 2 nedelje prelaze u fazu lutke u vretenastom mrežastom kokonu. Nakon 1-2 nedelje pojavljuju se leptiri nove generacije. Jačina napada i intezitet štete utvrđuje se u vreme masovnog piljenja gusenica. Tada se utvrđuje i procenat napadnutih biljaka, kao i broj gusenica po jednoj biljci, primenjujući metodu pregleda 5×20 biljaka. Kod ove vrste vrši se samo signalizacija pojave štetočine.

Moljac kupusa može uništiti listove

Ako se u vreme leta leptira ustanovi prisustvo jednog leptira na 50 biljaka, to je znak da treba obratiti pažnju na polja koja se graniče ili su u blizini prošlogodišnjih koja su bila jače napadnuta.

Ukoliko se daljim kontrolama parcela, već opisanom metodom, krećući se dijagonalno po polju, konstatuje prisustvo u proseku više od jedne gusenice po jednoj biljci, tada treba pristupiti hemijskoj intervenciji. Činjenica je da vrsta naginje jačem naseljavanju pojedinih delova polja, tako da samo lokalna tretiranja mogu dati dobre rezultate.

Vladimir Kostić dipl.inž.zaštite bilja

Preporuka PIS Srbije

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis).

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele, i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine, tretman obave kombinacijom insekticida Lamdex 0,2 – 0,3 litre po hektaru.

Pročitaj i ...

primingovano poljska klijavost premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

Primingovano seme za brži rast i razvoj

Primingovano seme Vam garantuje ravnomerno nicanje, kvalitetnu biljku i bolji start u proizvodnji.