Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Mrkva – plodored, setva, uzgoj i vađenje sa polja

Mrkva – plodored, setva, uzgoj i vađenje sa polja

mrkva šargarepa

Kada je u pitanju mrkva, plodored je važan. Mrkva je kultura koja se gaji na otvorenom polju, tek u novije vreme u zaštićenom prostoru. Na otvorenom polju pretežno je zastupljen baštenski način proizvodnje, a njivsko gajenje je zastupljeno za industrijske potrebe prerade.

Plodored: Najbolji predusevi za mrkvu su: paradajz, paprika, mladi krompir, grašak, salata i kulture koje se đubre sa dosta stajnjaka. Sama mrkva je dobar predusev za druge kulture.

Osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta: Pod osnovnom obradom se podrazumeva duboko oranje na dubini od najmanje 30 cm i to u jesen posle ubiranja prethodnog useva. Pre oranja treba rasturiti NPK hraniva (500 kg/ha 10:30:20, ili 800 kg/ha 8:16:24) u zavisnosti od tipa i plodnosti zemljišta. Na siromašnim i peskovitim zemljištima svakako treba uneti dobro zgoreo stajnjak u količini od 40-50 t/ha. Dubina oranja direktno utiče na kvalitet, pravilan rast i razvoj korena mrkve. U proleće treba rasturiti oko 200 kg/ha KAN-a i pristupiti predsetvenoj pripremi setvospremačima.

Ako se oranje mora izvršiti u proleće, pre oranja treba rasturiti svu predviđenu količinu NPK đubriva 800 kg/ha 10:30:20 ili 1.500 kg/ha 15:15:15 ili 50 t/ha zgorelog stajnjaka. Na težim zemljištima treba prethodno izvršiti tanjiranje pa onda setvospremačima pripremiti zemljište.

Mrkva plodored, setva, uzgoj i vađenje sa polja

Setva: Setvu mrkve kao osnovnog useva treba obaviti od prve nedelje poljskih radova do polovine maja. Seje se sejalicama za sitna semena uz utrošak od 0.8-1.0 kg/ha.

Postoje različite šeme setve, a najčešća setva je na međurednom rastojanju od 30 cm, a 3-5 cm između biljaka u redu. Setva u dvorede trake je sa rastojanjem od 10 cm između redova i 40 cm između traka, sa 3-5 cm između biljaka u redu. Dubina setve iznosi od 1-1.5 cm.

Posle setve zemljište obavezno povaljati ukoliko se ne očekuju padavine ili ukoliko se ne navodnjava.

Mrkva plodored setva i nega

 Nega useva:

  • Proređivanje: Rastojanje biljaka mrkve od 3-5 cm može se obezbediti samo setvom specijalnim sejalicama za sitna semena. Proređivanje je obavezna mera nege, a treba početi kad se formira 4-6 pravih listova i kada je zemljište dovoljno vlažno. Ukoliko je potrebno drugo proređivanje, ono se vrši kada mrkva dostigne debljinu do 1.5 cm;
  • Prihranjivanje: Prihrana je obavezna jer zavisi od plodnosti zemljišta, predkulture, osnovnog đubrenja i stanja useva, a vrši se sa 200-300 kg/ha KAN-a,ili 150 kg/ha URE-e;
  • Međuredna obrada: Podrazumeva okopavanje do dubine od 5-10 cm. Ukoliko je zemljište zakorovljeno, a ne tretira se herbicidima, okopavanje se vrši posle 10-15 dana po setvi pri čemu treba voditi računa da se ne povredi klica. U suprotnom, prvo okopavanje se vrši kada biljke imaju 2-4 lista. Obično se prvim okopavanjem vrši i proređivanje, a sledeće koje se obavlja posle 20-25 dana posle prvog, kombinuje se sa prihranjivanjem;
  • Navodnjavanje: Osim po setvi, navodnjavanje se vrši i u toku vegetacije 2-4 puta orošavanjem ili natapanjem u količini 25-30 l/m2;
  • Berba, pakovanje i čuvanje: Tehnološku zrelost mrkva dostiže 60-120 dana, zavisno od sorte, načina i namene proizvodnje. Tehnološku zrelost postiže ukoliko je koren prečnika 1-1.5 cm, a punu zrelost kada se osuše spoljni listovi u lisnoj rozeti, pri čemu se postižu i najviši prinosi koji u zavisnosti od sorte i primenjene agrotehnike iznose od 25-80 tona po hektaru.

Mrkva se vadi specijalnim vadilicama-kombajnima za mrkvu ili vadilicama za repu. Najrasprostranjeniji način je vađenje pomoću jednobraznog pluga kome se skine plužna daska koja u stvari rastrese zemljište pa se mrkva vadi ručno, čisti i slaže u gomile.

Kvalitet korena mrkve se utvrđuje prema sorti, zrelosti, veličini, prečniku korena i drugim svojstvima karakterističnim za sortu i može biti

  • ekstra klasa,
  • klasa I i
  • II kvalitetna grupa.

dipl. ing. GORDANA REHAK

 

Pročitaj i ...

grejanje plastenika salata tresetna mušica plastenik zeleni krovovi konkurs za biljnu provetravanje salata u plasteniku provetravanje plastenika plastenik 10 plastenici zimi

Provetravanje plastenika je neophodna mera

Visoka vlažnost u plasteniku doprinosi pojavi bolesti na biljkama - provetravanje plastenika je preventivna mera.

Leave a Reply