Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Organska proizvodnja – kako izvršiti zaštitu ?

Organska proizvodnja – kako izvršiti zaštitu ?

 Organska proizvodnja sve više zauzima mesto u poljoprivredi Srbije , kako zbog više cene proizvoda, tako i pre svega zdravijeg finalnog proizvoda. Sama proizvodnja regulisana je zakonom u  organskoj proizvodnji koji je donet 2010. godine i od tada je značajnije potpomognuta bespovratnim sredstvima i konkursima o zasnivanju i proizvodnji organske hrane.

 U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sintetički pesticidi i herbicidi. Za zaštitu bilja se koriste uglavnom biljni preparati i najčešće se koriste kao preventivna sredstva. Takođe, koriste se alelopatska dejstva drugih biljaka, jer njihove izlučevine teraju štetočine od useva

 Zaštita bilja u organskoj proizvodnji zasniva se na minimalnoj upotrebi materija koje nisu poreklom sa farme i na agrotehničkim merama koje ne narušavaju ekološku ravnotežu i dolaze iz obnovljivih izvora energije. Suzbijanje bolesti, štetočina i korova je najveći problem sa kojim se sreću proizvođači u organskoj proizvodnji, jer nije dozvoljena upotreba sintetičkih hemijskih preparata koji se koriste u konvencionlanoj poljoprivredi.

Organska proizvodnja – kako izvršiti zaštitu ?

Da bi se izbegla ili veoma smanjila upotreba hemijskih sredstava dosta pažnje se posvećuje preventivnom delovanju i mehaničkim merama, kao i konstantnom praćenju štetnih organizama i korišćenje korisnih mikororganizama i predatora. Primena biopesticida samo je krajnja mera koja se primenjuje u okolnostima u kojima sve druge primenjene mere nisu dovoljno efikasne.

 Insekticidi koji su dozvoljeni zakonom o organskoj proizvodnji, a koriste se u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji su bazirani na podvrstama bakterije Bacillus thurigiensis (preparati D-stop, Z-stop, Novodor-FC) kao i preparati čija je aktivna materija mineralni (parafinsko) ulje (Belol, Belo ulje-EW, Galmin, Eos, Ogriol).

 Što se tiče fungicida imamo bakarne i sumporne preparate (Cuprozin, Bakarni kreč, Cuproxat, Kolosul, Kossan, Kumulus, Microthiol itd.)

 Na svetskom tržištu postoji znatno raznovrsnija ponuda preparata za zaštitu bilja koji su registrovani i imaju dozvolu u različitim zemljama da se koriste u organskoj proizvodnji od onoga što je sada na raspolaganju proizvođačima u Srbiji. Istraži – vanja novih zaštitnih sredstva su vrlo dinamična što je dovelo do otkrivanja novih a.m. sa novim mehanizmom delovanja te se stoga koriste i u konvencionalnoj proizvodnji u upravljanju rezistencijom štetnih organizama.

 Neka nova sredstva imaju efikasnost na nivou sintetičkih preparata te se i zbog toga počinju sve više koristiti u konvencionalnoj proizvodnji.

PSSS MLADENOVAC Mijatović Bojan dipl.ing.

foto pixabay.com

Organska proizvodnja i zaštita

Pročitaj i ...

folijarna ishrana kelj pupčar kupusnjače

Kelj pupčar tokom kasne jeseni i zime

Bogatstvo vitamina i minerala kelj pupčar, pravi izbor za gajenje u Vašoj bašti. Dobar izbor da ostvarite prihod u kasnu jesen i zimu.

Leave a Reply