Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Kako zaštititi biljke od vaši u plasteniku?

Kako zaštititi biljke od vaši u plasteniku?

Kako zaštititi biljke od vaši u plasteniku – Tokom perioda gajenja biljaka u plasteniku važan je trenutak kada ćete primeniti hemijska sredstva zaštite. Biljne vaši se hrane sokovima biljaka i time usporavaju njihov rast, a često dovode i do sušenja biljke. Osim hemijskih sredstava često se koriste i biološke mere borbe.

Biljne vaši u povrtarstvu

vaši plastenik kako

Zbog izuzetno povoljnih uslova za razvoj i ishranu lisnih vaši potrebno je izvršiti zaštitu gajenih povrtarskih kultura i na otvorenom i u zatvorenom prostoru od ovih štetočina.

Lisne vaši su sitni insekti različitih boja nežnog tela ali velike opasnosti za gajene biljke. U povoljnim ekološkim uslovima vrlo brzo formiraju kolonije i to uglavnom na mladim biljnim delovima gde je cirkulacija sokova najintenzivnija. Usled intenzivnog sisanja sokova dolazi do deformacija mladih napadnutih delova a kasnije i do propadanja celih biljaka. Pored direktnih šteta koje prave ishranom na biljci veliku opasnost predstavljaju i indirektne štete jer ovi insekti prenose veliki broj virusnih oboljenja. Sišući sokove luče saharide koji su odlična podloga za razvoj fitopatogenih gljiva.

Pročitajte i: Mleko protiv vaši i plamenjače…

Suzbijanje biljnih vaši kad se već pojave efikasno je samo primenom insekticida kontaktnog ili sistemičnog delovanja, a njihovu primenu treba uskladiti sa fenofazom razvoja tretirane biljke ili uskladiti sa terminom berbe.

Kako protiv vaši u plasteniku?

Od aktivnih materija za suzbijanje lisnih vaši koriste se:

  • dimetoat, fenitrotion, malation,
  • metomil, aksomil, alfacipermetrin,
  • lambdacihalotrin, acetamiprid, imidakloprid…

u okviru ovih aktivnih materija postoji registrovan veliki broj preparata kod nas. Dobar efekat u borbi protiv ovih štetočina daju I biološke mere borbe .

Dejan Mujakić Dipl. inž. poljoprivrede smer – zaštita bilja i prehrambenih proizvoda

Pročitaj i ...

setva sadnja pravilan rasad nega topla leja dezinfekcija supstrata biofumigatori supstrati za zalivanje rasada bolesti korena

Setva i sadnja povrća – predsetveno đubrenje

Predsetveno đubrenje često nije dovoljno, ako ste propustili da to uradite u jesen. Analiza zemljišta PRVO!