Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Skladištenje luka zavisi od suve materije

Skladištenje luka zavisi od suve materije

Kada je vreme za skladištenje luka, obezbedite sve uslove da se dugo sačuva kvalitet plodova. Ove sezone naši proizvođači beleže prinose i više od 90 tona po hektaru! Kako ga sačuvati tokom zime? Dužina i kvalitet čuvanja su sortne specifičnosti. Danas se smatra da mirovanje lukovice kontrolišu inhibitori rasta koji se obrazuju u listu, a koncentrišu u klici.


U lukovici, kao i u semenu koje miruje, visok je sadržaj glutamil peptida, te se oni smatraju jednim od faktora mirovanja. Istovremeno se pretpostavlja da citokinin ima primarni značaj za buđenje lukovice, smanjuje se sadržaj disaharida, povećava glukoza i aromatska sumporna jedinjenja, a izdvaja se toplota i CO2.

Kod sorti sa malo suve materije osnovni gubici nastaju prorastanjem, za razliku od sorti koje se dobro čuvaju gde su gubici rezultat isparavanja vode odnosno smanjenja mase.

Različito ponašanje sorti utvrđeno je i vezano za stabilnost režima čuvanja, odnosno oscilacije sadržaja O2 i CO2. Tako kod nekih sorti variranje koncentracije kiseonika između 1% i 2% ubrzava prorastanje dok pri stabilnoj koncentraciji od 1% prorastanja nema. Istraživanja sa preko 30 različith sorti pokazala su da su daleko manji gubici pri čuvanju konzumnih lukovica pri temperaturi od +2 C nego na +18 C.

Intenzitet gubitaka zavisi i od kompleksa ekoloških uslova i agrotehničkih mera, i jako se razlikuje u zavisnosti od godine proizvodnje, međutim razlike između sorti koje se dobro i loše čuvaju ostaju iste, što potvrđuje da je dužina čuvanja sortna osobina. Da bi crni luk mogao dobro da se uskladišti i očuva, vađenje mora da se odvija u pravo vreme, tj. kada dostigne punu zrelost. Takav crni luk mora da se pripremi za skladištenje da bi se ostvarilo njegovo kvalitetno čuvanje. U tom smislu postoje standardi za kvalitet OECD, čijom primenom se postižu najbolji mogući efekti.  čak i ukoliko je crni luk u toku vađenja potpuno dozreo, potrebno je da se spoljni zaštitni listovi osuše, da bi u toku skladištenja predstavljali barijeru za neželjene uticaje i promene na mesu. To može da se postigne odležavanjem na polju ili međuskladištu, a ređe se, zbog visoke cene, primenjuje veštačko sušenje i pakovanje pre skladištenja.

Skladištenje luka zavisi od količine suve materije

Separacija predstavlja odvajanje svih nepoželjnih delova crnog luka iz dva razloga:

  • da ne bi oštetili kvalitetan materijal i
  • da se ne bi skladištili proizvodi koji nemaju upotrebnu vrednost.

Ukoliko se za vađenje koriste kombajni, to se obavlja istovremeno, tako da nije potrebna naknadna operacija. Odvajaju se: sitne glavice, oštećene i pokvarene glavice, zemlja, kamenje, grudve i druge primese.

Postupak separacije podrazumeva sledeće postupke: Separacijom se odvajaju sitne glavice, oštećene i pokvarene glavice, zemlja, kamenje, grudve i druge primese. Potom sledi preliminarno sortiranje po veličini koje je u skladu sa zahtevima poznatog ili potencijalnog kupca. Obavlja se jednostavnim uređajima.

Ponovni pregled i separacija oštećenih glavica i drugih primesa. Po potrebi sprovodi se i finalno klasifikovanje prema unapred zadatim grupama kvaliteta.

Postupak se završava pakovanjem prema zahtevu kupca ili potencijalnih kupaca.

Pakovanjem se olakšava smeštanje luka u skladišta, kao i ostvarenje efikasne ventilacije unutar skladišta. Za pakovanje se koriste džakovi, kartonske kutije i veliki kontejneri, u koje se smešta i do l.000 kg glavica.

Načini skladištenja

Svrha skladištenja crnog luka je produženje perioda čuvanja i smanjenje gubitaka na najmanju moguću meru. Iz tog razloga je veoma važno da se parametri u skladištu, temperatura i relativna vlažnost vazduha  održavaju na nivou koji će smanjiti rizik pojave klijanja ili razvitka skladišnih patogena.

Skladištenje na nižim temperaturama: Za kvalitetno skladištenje na nižim temperaturama od presudnog značaja je da sistem ventilacije bude kvalitetno projektovan, kako bi se u svim mestima održavala željena temperatura i relativna vlažnost vazduha, te da bi se tako stvorili najpovoljniji uslovi za sprečavanje gubitaka usled truljenja, klijanja i isušivanja. Temperatura u hladnom skladištu je obično oko 0°C, a najpovoljnije je da vlažnost vazduha bude 70 do 75%.

U toku prvih nedelju dana skladištenja strujanje vazduha treba da bude intenzivnije da bi se u potpunosti i sa sigurnošću osušila ljuska, te da bi se sprečio razvoj gljivica na njihovoj površini. U toku zimskih meseci okolna temperatura često pada mnogo niže od skladišne. Stoga skladište treba da ima odgovarajuću izolaciju, a dotok spoljnjeg vazduha da bude automatski regulisan.

Skladištenje na višim temperaturama: Skladištenje crnog luka na 10 – 20°C je pokazalo značajno smanjenje klijanja glavica u poređenju sa skladištenjem na 25 – 30°C. Ipak, gubici u masi, zbog sušenja glavica i truljenja su ograničili primenu ovih sistema na kraći vremenski period skladištenja

www.tehnologijahrane

Miroljub Vitić, dipl.inž.polj.

Pročitaj i ...

navodnjavanje kako nabavka nove opreme koren voćke konkurs kredit

Navodnjavanje – kako najbolje zalivati, koliko, kada …

Kako efikasno uraditi navodnjavanje? Vreme zalivanja, kvalitet i količina vode za navodnjavanje su ključni. Vreme …

Leave a Reply