Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Tenziometar je neophodan za proizvođače povrća

Tenziometar je neophodan za proizvođače povrća

sistem

Da biste znali koliko vode treba povrću neophodan je tenziometar. U plasteniku je to naročito važno. Vrlo važan momenat u proizvodnji povrća je određivanje zalivnih normi i intervala između zalivanja. U novije vreme sve je zastupljenije zalivanje sistemom „kap po kap“, a jedan od najvažnijih preduslova za uspešnu primenu ovog sistema je stručno upravljanje navodnjavanjem. Kod ovog sistema to je posebno važno jer čestim i manjim navodnjavanjem, vlažnost zemljišta treba uvek da bude zadržana na optimalnom nivou.

Merenje vlažnosti zemljišta tenziometrom je jeftina i tačna metoda kojom se određuje norma i učestalost zalivanja kod sistema „kap po kap“. Tenziometar meri usisni napon vode u zemljištu, što znači da meri snagu kojom je voda zadržana u zemlji, a time ujedno i snagu koju koren biljke mora upotrebiti da bi uzeo vodu iz zemljišta.

Tenziometri, analizatori 024/557-030, 024/478-0035

U praksi uobičajeni tenziometar se sastoji od cevi pleksiglasa, jednog šupljeg šiljka od porozne keramike i jednog hermetički postavljenog manometra. Pomoću manometra se prikazuju razlike u pritisku u unutrašnjosti tenizometra. Tenziometar se puni vodom do otprilike 1 cm ispod gornje ivice cevi od pleksiglasa i hermetički se zatvori. Voda u tenziometru spaja se kapilarnom putem sa vodom iz okolnog zemljišta preko pora keramičkog šiljka. Ukoliko se zemljište suši, vodu iz tenziometra „povlači“ voda iz zemljišta i u tenziometru nastaje pritisak koji se meri. Ovaj pritisak odgovara usisnom naponu. Naravno ovaj proces se odvija i u obrnutom smeru.

Tenziometar neophodan za proizvođače povrća

Vrednosti na tenziometru od 0.35-0.50 bara ukazuje da je potrebno početi sa zalivanjem. Zalivanje se prekida kada skala na tenziometru dođe na 0.1 bar.

Da bi se omogućilo uspostavljanje vodenog mosta u porama keramičkog šiljka tenziometar se pre ugradnje mora namočiti. Pri postavljanju je važno da se obezbedi dobar kontakt sa zemljištem između keramičkog šiljka tenziometra i zemlje. Pri tome zemljište ne treba ni rastresati ni nabijati. Najbolje bi bilo da se rupa za tenziometar izbuši alatom koji bi trebalo da ima njegov prečnik. Na kraju se tenziometar pažljivo utisne u rupu sve dok keramika ne postigne dobar kontakt sa zemljom. Tenziometar treba da bude ugrađen u zoni glavnog korenovog sistema.

PSSS Srbije

Pročitaj i ...

bela vaš vodotopiva vaši plamenjača krompira krompir štetnici krompir nega

Vodotopiva đubriva su nezamenjiva

Za brzi rast i dopunu mineralnih đubriva koriste se vodotopiva đubriva (fertigacija).