Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Tuta absoluta napada paradajz tokom cele sezone

Tuta absoluta napada paradajz tokom cele sezone

Paradajz u plasteniku je već dospeo za tržište, ali tuta absoluta može da uništi sav Vaš trud. Prateći prisustvo štetnih insekata korišćenjem lovnih, feromonskih klopki registrovana je pojava moljca paradajza (Tuta absoluta). Zbog toga apelujemo na proizvodjače da posebnu pažnju obrate na primenu i izbor preparata zbog njihove efikasnosti.

Moljac paradajza je sivo-braon boje dužine oko 7 mm, sa rasponom krila do 10 mm. Mužjaci su tamniji od ženki. Jedna ženka može da položi 250-260 jaja.

Moljac ima 10-12 generacija tokom godine. Reprodukuje se vrlo brzo, ciklus razvoja traje 24-38 dana, a zavisi od temperature. Minimalna temperatura za aktivnost je 9 stepeni. Jedna ženka položi 40 – 260 jaja. Jaja polaže pretežno u vrhu biljke na prozračnoj strani biljnih organa.

Tuta absoluta napada paradajz tokom cele sezone

Jaja mogu biti položena sa lica i naličja lista, pojedinačno ili u grupama. Tek izlegle gusenice – larve su žućkaste boje, dužine oko 0,5 mm. Kada sazrevaju postaju žuto-zelene. Potpuno odrasla gusenica  je oko 9 mm dužine sa ružičastim ledjima i tamnom glavom.

Tuta absoluta – lutka

Lutke su svetlo smedje, dužine oko 6 mm. Za jednu godinu imamo 4 generacije na otvorenom polju, a 12 generacija u grejanom stakleniku.

U cilju suzbijanja moljca paradajza preporučujemo agrotehničke mere:

 • Plodored od najmanje 6 nedelja;
 • Dobro obradjeno zemljište ako je prethodno bilo moljca paradajza;
 • Postavljanje insekt mreža na otvorima za ventilaciju (minimalne gustine 6-9 rupica/cm²);
 • Na predulazima postavljati dvostruka vrata i ventilator na ulazu;
 • Zatvoriti sve rupe na plastenicima i staklenicima;
 • Mehaničko uklanjanje napadnutih listova tokom redovnog zakidanja zaperaka;
 • Uništavanje biljnog materijala naseljenog moljcem na završetku ciklusa proizvodnje;
 • Uništavanje korovskih biljaka domaćina (unutar i oko plastenika).

Od fizičkih mera preporučujemo: Obavezan monitoring, najmanje dve sedmice pre sadnje, postavljanjem 4 klopke na 1 ha, i masovno izlovljavanje (20-40 posuda po ha).

Hemijske mere protiv napasti tuta absoluta

Od hemijskih mera preporučujemo prskanje u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ili kada je oblačan dan, da bi se produžilo vreme kontaktnog delovanja i prodiranje u list. Za punu efikasnost potrebno je kvalitetno oprskati list i koristiti silikonske okvašivače.

Hemijski preparati koji se koriste za suzbijanje moljca paradajza moraju imati vrlo visoku efikasnost, translaminarno ili sistemično delovanje, ovicidno ili ovi-larvicidno delovanje, mali rizik za rezistentnost. Insekticidi moraju imati kratku karencu (3-7 dana), sa malim ostacima na plodovima i zanemarljiv štetan uticaj na bumbare i druge korisne insekte. Poželjan je širi spektar delovanja na druge štetočine. Ne treba koristiti insekticide istog načina delovanja u dve uzastopne generacije (25-30 dana).

Od hemijskih preparata mogu se primeniti preparati na bazi a.m. abamektina sa preparatima iz grupe regulatora razvoja (Vertimec, Armada, Abastate + Match). Na ovaj način deluje se i na jaja, koja su skoro položena ili će tek biti položena. Iz njih se neće razviti larve.

U slučaju da se larve ispile u prostoru izmedju lica i naličja lista   translaminarni ineskticidi na bazi a.m. abamektrin će delovati na larve. Preparat Affirm sa karencom u paradajzu od 3 dana, uz dodatak okvašivača, takodje, daje dobre rezultate u suzbijanju moljca paradajza. Insekticidi na bazi a.m. hloranraniliprola (Coragen) i abamektina (Vertimec), u kombinaciji pokazuju visoku efikasnost u suzbijanju ovog štetnog insekta, a uskoro se pojavljuje kao gotova kombinacija napred navedenih aktivnih materija, preparat Voliam Targo.

Zbog poštovanja karence, u poslednjim tretmanima, pred berbu, treba koristiti insekticide kratke karence, a tu je nezamenljiv Affirm (samo 3 dana karenca u paradajzu). Uvek se preporučuje primena insekticida uz dodatak silikonskog okvašivača.

PSSS Leskovac Mr Gordana Jovanović

POŠTOVATI KARENCU

Ako se svakodnevno bere plod, ne tretirati biljke.

Pored nepesticidnih mera proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo jaja i larvi moljca paradajza i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena insekticida: 

Coragen 20 SC (hloatraniliprol) u količini 0,175 – 0,2 l/ha.

Insekticide koristiti uz dodatak silikonskog okvašivača kako bi se povećala njihova efikasnost.

PREPORUKA PIS VOJVODINA

U narednim danima sa prognoziranim porastom temperature očekuje se povećana aktivnost ove štetočine.

Moljac paradajza je jedna od najopasnijih štetočina paradajza u zatvorenom prostoru i u zavisnosti od uslova, može razviti i do 12 generacija godišnje. Štete prave larve, hraneći se svim nadzemnim delovima biljke. Na listovima prave hodnike između epidermisa, a ubušuju se i u plodove, koji gube tržišnu vrednost.

U kontroli moljca paradajza, u plastenicima u kojima je registrovan sam početak napada, i gde do sada nije bilo šteta i većih problema sa ovom štetočinom, preporučuju se sve raspoložive nepesticidne mere kontrole:

 • primena insekatskih mreža na ulazu u objekte i mesta provetravanja
 • pravljenje predulaza u plastenike
 • postavljenje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki moljca paradajza
 • uklanjanje infestiranih listova i plodova i njihovo uništavanje
 • uništavanje korovskih biljaka
 • upotreba prirodnih neprijatelja, predatora jaja i larvi moljca paradajza (npr. komercijalna pakovanja predatorske stenice Macrolophus pygmaeus) uz obavezno poštovanje uputstva za upotrebu.

U plastenicima, gde postoji višegodišnji problem sa ovom štetočinom, gde se registruju veće brojnosti odraslih jedinki na klopkama, i prisustvo jaja i larvi, kao i oštećenja od ishrane larvi na listovima i plodovima, pored svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole, preporučuje se i primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,0175 – 0,2 l/ha ili
 • Avaunt 15 SC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha ili
 • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin)  0,4 l/ha.

Pročitaj i ...

krompirova zlatica moljac krompira

Krompirova zlatica – zaštita u pravo vreme rešava sve

Najveća štetočina krompira je krompirova zlatica koja može da uništi biljku i tako ostavi uzgajivača bez berbe.

Leave a Reply