Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Virusi vaši na paprici na polju

Virusi vaši na paprici na polju

Virusi, vaši na paprici na polju – tretman treba obaviti na vreme. Vaši sišu sokove biljke, ali i donose viruse koje mogu prepoloviti rod. Zato primenite zaštitna sredstva – Teppeki, Afinto, Talent, Tonus … Kiše donose više vlage za rast i razvoj paprike, ali i povoljne uslove za razvoj štetnika – pegavost lista i krastavost ploda!

PREPORUKA PIS SRBIJA

Aktuelna zaštita paprike od štetnih organizama!

Na području Južnobačkog okruga usevi paprike iz semena se nalaze u fazi od kotiledoni potpuno razvijeni (BBCH 10) do faze 2 razvijena lista (BBCH 12), dok se usevi paprike iz rasada nalaze u fazi od 4 do 6 razvijenih listova (BBCH 14-16). ).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo krilatih jedinki, kao i kolonija vaši ( Aphididae ) na do 12% biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši su vrlo značajni vektori biljnih virusa. Virusi koji već godinama prouzrokuju značajne štete na usevima paprike su virus mozaika krastavca ( Cucumber mosaic virus  –  CMV ) i Y virus krompira ( Potato virus Y – PVY ), a prenose ih vaši.

Najveće štete od virusa nastaju ako rano, u trenutnim fazama razvoja, dođe do zaraza.

Virusi, vaši na paprici na polju – tretman treba obaviti na vreme

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se utvrdi prisustvo vaših na naličju listova, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od navedenih insekticida:

  • Teppeki, Afinto, Talent (flonikamid) u količini 0,12-0,14 kg/ha ili
  • Tonus (acetamiprid) u količini 0,25-0,4 kg/ha.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja paprike, sa čestim i obilnim padavinama, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije izazvane bakterioznim pegavosti lišća i krastavosti plodova paprike ( Xanthomonas vesicatoria ). Sa ciljem zaštite paprike od navedenog patogena proizvođačima preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

  • Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,14-0,2% ili
  • Curenox 50 WP (bakar-oksihlorid) u količini 1,5-2 kg/ha.

Pročitaj i ...

Luk pegavost lista i plamenjača

Luk pegavost lista i plamenjača su reultat vremenskih (ne)prilika širom Srbije. Padavine koje zatim smenjuje sunčani period sa visokom