Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Zalivanje paradajza – često ili povremeno?

Zalivanje paradajza – često ili povremeno?

Često smo u nedoumici, zalivanje paradajza je nužno ali koliko puta to raditi? Paradajz ima dubok korenov sistem u zemljištima dobrih fizičkih svojstava i povoljne vlažnosti (1,5 m). Maksimalnu dubinu dostiže oko 60 dana posle rasađivanja. Biljka paradajza cveta počev odozdo pa naviše prema vrhu.

Navodnjavanje paradajza prilagođava se nameni plodova, tj. da li se koristi za salatu ili pastu.

Najveći prinos paradajza za salatu postiže se čestim zalivanjima malim količinama vode, dok se u proizvodnji paradajza za industrijsku preradu i mehanizovanu berbu primenjuju obilna i ređa zalivanja u podesnim rokovima, a poslednje zalivanje obavlja se znatno pre berbe.

Prema nedostatku lako pristupačne vode u zemljištu paradajz je najosetljiviji:

 • za vreme i neposredno posle rasađivanja,
 • u vreme cvetanja (prouzrokuje opadanje cvetova) i
 • u vreme obrazovanja plodova.

Zalivanje paradajza – često ili povremeno?

Suvišnim navodnjavanjem u periodu cvetanja se povećava opadanje cvetova i smanjuje zametanje plodova. Prekomerni vegetativni porast biljaka i odlaganje sazrevanja.

 • Najveće količine vode troši iz aktivne rizosfere 50-70 cm, usporava porast kada se utroši 60% pristupačne vode što odgovara vlažnosti od 80 % PVK
 • iako je razvijen koren, slabe je usisne moći i zahteva povišenu vlažnost zemljišta
 • vodni stres najviše umanjuje prinose u fazama primanja rasada, i u porastu plodova
 • ukupne potrebe posle rasađivanja su 400-600 mm, u Vojvodini 450-520 mm
 • prosečna dnevna potrošnja je 3,6-4,5 mm, a max. 8 mm/dan

Proizvodi se iz rasada (za zalivanje se uspešno može primenjivati zalivni režim prema spoljašnjim promenamana biljkama)

 • kada lišće dobije tamnozelenu boju
 • prvo zalivanje zajedno sa rasađivanjem
 • drugo 3-5 dana sa popunjavanjem praznih mesta – norme su do 30 mm u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta
 • posle primanja rasada ne zalivati 10-15 dana radi što boljeg ukorenjavanja biljaka
 • vegetaciona zalivanja su po turnusima u modificiranom obliku – do pojave prvih plodova turnus je 8-12 dana a kasnije svakih 5-10 dana. Kod sorata sa višekratnom berbom u periodu berbe plodova zalivanje se obavlja posle svake berbe

Tehnički minimum do pojave prvih plodova je 70%, kasnije 80% PVK do dubine 50-70 cm

U fazi formiranja cvetnih zametaka poželjna je niža vlažnost zemljišta do pojave prvih plodova. Kasnije je potrebna veća vlažnost, ali u tehnološkom dozrevanju preobilan i poremećen tok vlažnosti uzrokuje pucanje plodova.

 • zalivna norma 30-50 mm, norma navodnjavanja 250-300 mm
 • brazde; orošavanje; mikrokišenje; kap po kap; subirigacija

PSSS Agroznanje Zaječar

Valentina Aleksić, dipl. ing. melioracije zemljišta i voda

Pročitaj i ...

berba fizalisa

Berba fizalisa krajem avgusta – zdravo i slasno

Gaji se i kod nas, fizalis ili peruanska jabuka. Obilje vitamina i minerala, pravi izbor za voćnu užinu.

Leave a Reply