Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Pravilni turnusi zalivanja kultura daju odličan prihod

Pravilni turnusi zalivanja kultura daju odličan prihod

Pravilni turnusi zalivanja – U ovako toplim danima svi proizvođači moraju zalivati gajene kulture. Ponekad u želji da spasu biljke zalivaju i kada bi trebalo da omoguće biljci da “diše”. Potrebno je da se pridržavaju određenih pravila jer mogu naneti štetu gajenim kulturama. Maksimalni vremenski interval (u danima) između dva uzastopna zalivanja u toku “špic” perioda, određen je odnosom između neto zalivne norme (nNz – količina vode koja se raspoređuje u toku jednog zalivanja, u mm ili m3/ha) i dnevnih neto potreba kultura za vodom (nETc, mm/dan ili m3/ha/dan)  :

Tr= nNz/nETc

Iz jednostavnog odnosa proizilazi da je interval između dva zalivanja direktno proporcionalan veličini zalivne norme, a obrnuto proporcionalan dnevnim potrebama kulture za vodom.

Od ovih dveju veličina, moguće je menjati (povećavati ili smanjivati u određenim granicama) samo zalivnu normu, i na taj način, podešavati i prilagođavati zalivni turnus. Podešavanje zalivne norme znatno je lakše u sisteme zalivanja metodom orošavanja i kap-po-kap, nego gravitacionim metodama.

Pravilni turnusi zalivanja kultura

Praktično, zalivni turnus u istim klimatskim uslovima i po grupama kultura, iznosi (period maksimalnih potreba):

a) Povrtarske kulture sa plitkim i slabo razvijenim korenovim sistemima:

3-5 dana, ostale povrtarske biljke 4-6 dana;

b) Većina njivskih kultura (kukuruz, šećerna repa, suncokret) 6-10 dana;

c) Leguminoze (grašak letnji, pasulj, soja) 6-8 dana;

d) Voćarske kulture 8-12 dana;

e) Vinova loza 12-15 dana.

Igor Ristić, dipl. ing.

Pročitaj i ...

čičoka spravljanje smeša

Čičoka pomaže ljudima i životinjama

Čičoka je dobra i kao krma i kao plod za ishranu krava muzara, daju 4 - 6 litara mleka više svaki dan.

Leave a Reply