Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Značaj fosfora za razvoj biljaka

Značaj fosfora za razvoj biljaka

topla leja

Koji je to značaj fosfora za razvoj? Biljke usvajaju fosfor isključivo iz rastvora. Kako se fosfor u zemljištu nalazi u neorganskom i organskom obliku, ovaj drugi oblik mora prvo da se mineralizuje da bi bio dostupan biljci.

Mineralizacija organskog fosfora pri normalnoj temperaturi je niska, dok se pri višim temperaturama od 35 C stepeni odvija intenzivno.

Iskorišćavanje organskog fosfora zavisi i od biohemijskih procesa u zemljištu. Fosfor iz humusa se prevodi u dostupne oblike, dok se biljni ostaci brže razlažu i fosfor je pre dostupan biljkama.

Koji je značaj fosfora za razvoj?

Na razlaganje organske materije u zemljištu povoljan uticaj ima koncentracija ugljen dioksida. U tom slučaju, stvara se ugljena kiselina koja potpomaže mineralizaciju organskog oblika fosfora.

Oblik fosfora u zemljištu jako zavisi i od pH vrednosti zemljišnog rastvora i od količine kalcijum karbonata. Najveća količina pristupačnog fosfora je pri pH vrednosti 6.

U kiselim zemljištima fosfor se vezuje sa gvožđem i aluminijumom gradeći teže rastvorne fosfate.

U razlaganju fosfata najveću ulogu imaju mikroorganizmi.

Osim navedenog, mobilizacija fosfornih jedinjenja u zemljištu zavisi i od biljke. Dejstvom kiselina koje one proizvode, zemljišni rastvor se zakišeljava, čime teško rastvorna jedinjenja fosfora prelaze u lako rastvorne koje biljka koristi kao svoju hranu.

PSSS Kragujevac

Pročitaj i ...

setva sadnja pravilan rasad nega topla leja dezinfekcija supstrata biofumigatori supstrati za zalivanje rasada bolesti korena

Setva i sadnja povrća – predsetveno đubrenje

Predsetveno đubrenje često nije dovoljno, ako ste propustili da to uradite u jesen. Analiza zemljišta PRVO!

Leave a Reply