Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Biostimulatori – njihova uloga i značaj u uzgoju kultura

Biostimulatori – njihova uloga i značaj u uzgoju kultura

jecam
Biostimulatori

Nove klimatske uslove biljke različito podnose, a biostimulatori su tu da pomognu biljkama da lakše prebrode stresove tokom godine. Pitanja o vrednosti biostimulatora su brojna ali rezultati koje postižu daje im za pravo da se njihova primena nastavi.

Biostimulatori su mikrobiološka đubriva koja se koriste u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i cveća. Ova đubriva mogu se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Biofor Active je biođubrivo sastavljeno od korisnih zemljišnih bakterija. Usled nedostatka stajskog đubriva dolazi do usporene biološke aktivnosti zemljišta. Biofor Active povećava plodnost zemljišta delujući na ubrzavanja zemljišnih procesa podstičući iskorišćavanje mineralnog đubriva i formiranje bolje strukture zemljišta.

Doza primene: 5 l/ha
Vreme primene: posle žetve
Način primena: prskanje, količina vode 200-400 l/ha

Bioplug zamenjuje stajnjak, vrši trunjenje, nema više izoravanja slame i kukuruzovine i povećava sadržaj humusa. Mikrobiološki preparat za tretman žetvenih ostataka. Sadrži žive mikroorganizme prirodno “zadužene” za razgradnju organske materije.
Cilj je da primenom BIOPLUG-a ubrzamo i usmerimo procese transformacije žetvenih ostataka do formiranja humusa. Na ovaj način primena BIOPLUG-a nadoknaduje nedostatak stajnjaka na našim njivama.

Biostimulatori – njihova uloga i značaj, koliko vrede

Slavol je mikrobiološko đubrivo i koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i cveća. Slavol je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Koristi u proizvodnji ratarskih kultura kao folijarno đubrivo (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, krmno bilje, duvan itd).
Primenjuje se folijarno prskanjem 7–10 l/ha, 2-3 puta u toku vegetacije – samostalno ili zajedno sa pesticidima.

Slavol se koristi u povrtarstvu (paradajz, paprika, krastavac, salata, kupus, grašak, krompir, boranija, korenasto i krtolasto povrće) i cvećarstvu pri proizvodnji rasada, kao folijarno djubrivo i preko sistema kap po kap. Vreme primene Slavol-a nije vezano za karencu. Ne treba ga tretirati po sunčanom delu dana, već ujutru ili uveče.

Isabion-Singenta sadrži ukupnog azota 10,9% (organski 10%, amonijačni 0,9%), organski ugljenik 29,4%, ukupne organske materije i aminokiseline 62,5%, slobodne aminokiseline 10,3%.
Gustina preparata je 1,27 g/l, pH 5,5-7.5 (10% rastvor).
Primena u večernjim satima.

Polyamin je organsko tečno đubrivo koje sadrži 8,5% azota u obliku esencijalnih aminokiselina i kratkih polipeptidnih lanaca i vrlo malo 0,5% u amonijačnoj formi. Ugljenika ima 26%, a suve materije 65%. Ovo organsko đubrivo daje odlične rezultate u primeni tretiranjem zemljišta i njegovom inkorporacijom, primenom putem sistema za navodnjavanje, ili najčešće u folijarnom tretiranju svih ratarskih i povrtarskih useva, ali i cveća, ukrasnog šiblja i drveća, travnjaka i dr.

Nakon stresa koji biljke prolaze usled ekstremno visokih ili niskih temperatura, usled neadekvatnog vodnog režima, ishrane ili zbog defolijacije gradom, napadom štetočina i sl., neophodno je uz obaveznu zaštitu primeniti i aminokiseline. Kao organski nosač, Polyamin doprinosi boljem usvajanju svih primenjenih pesticida i njihovom efikasnom delovanju. Za postizanje najboljih rezultata u vrlo intenzivnoj proizvodnji voća i povrča, ovo organsko đubrivo predstavlja vrlo važan činilac u ishrani. Primenjuje se folijarno svakih 10 do 15 dana u količini 1-2 l/ha. Na našem tržištu postoji još mnogo preparata-biostimulatora koji su dobri, ali treba ispoštovati deklaraciju koju oni nose. Svaku primenu đubriva treba uraditi uz agrohemijsku analizu zemljišta i samo tako ćemo ostvariti veliki prinos useva uz optimalni trošak proizvodnje.

PSSS Padinska Skela                       
Zlatko Vampovac dipl. inž.

Pročitaj i ...

navodnjavanje soje kukuruza

Navodnjavanje soje i kukuruza će biti svakodnevica – Šabac

Vlage u zemljištu sve manje, padavine su retke i navodnjavanje soje i kukuruza će biti "normalno" za desetak godine.