Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Duvan uz đubrivo za bolji kvalitet i dobar rod

Duvan uz đubrivo za bolji kvalitet i dobar rod

duvan ?ubrenje

Vreme je da se pripremite za setvu, duvan uz odgovarajuće đubrivo će doneti bogat rod. Đubrenje za duvan ima višestruki značaj, pored ostalog, i zato što se gaji na siromašnim zemljištima.

Pri pravilnom đubrenju, duvan ne samo da se bolje razvija nego i povećava prinos i poboljšava kvalitet, ispoljava veću otpornost prema nepovoljnim uslovima spoljne sredine, bolestima i štetočinama. Đubrenje duvana treba da se zasniva prvenstveno na prethodno urađenoj analizi zemljišta na kome će se duvan uzgajati. Pored sadržaja azota, fosfora i kalijuma, treba određivati i druge bitne makro i mikro elemente. Količina azota za đubrenje zavisi od primene agrotehničkih mera. Ona može da bude veća ako se obavlja intenzivnije đubrenje fosforom i kalijumom, ako je obezbeđeno navodnjavanje, a u značajnom stepenu zavisi i od tipa duvana. Pored tipa duvana na količinu azota utiče i plodnost zemljišta.

Duvan se đubri mineralnim i organskim đubrivima. Pored toga primenjuje se đubrenje preko lista, a za popravku kiselosti zemljišta, upotrebljavaju se krečna đubriva – kalcifikacija.

Od mineralnih đubriva koriste se kompleksna đubriva sa manje azota, a više fosfora i kalijuma u količini od 400-900 kg/ha. Količina zavisi od plodnosti zemljišta, klimatskih uslova,agrotehničkih mera, tipa i sorte duvana. Mineralna đubriva se upotrebljavaju u osnovnoj obradi zemljišta, zatim neposredno pred rasađivanje duvana, odnosno prilikom predsetvene pripreme zemljišta. Unošenjem mineralnog đubriva u redove, osigurava se veća koncentracija, prisutnost i stepen iskorišćavanja korenovog sistema.

Duvan đubrivo za bolji kvalitet i dobar rod

Organska đubriva sadrže dosta azota, fosfora i kalijuma, kao i neke važne mikroelemente. Stajnjak povoljno utiče na popravku strukture zemljišta i njegove proizvodne osobine.

  • Za krupnolisne duvane – tipa berlej, može se uneti veća količina stajnjaka u količini 20 t/ha, dok se za
  • sitnolisne duvane preporučuje se količina od 10 t/ha, bez obzira na plodnost zemljišta.

Stajnjak se upotrebljava pred osnovnu obradu zemljišta, najbolje dobro zgoreo stajnjak koji se može kombinovati sa mineralnim đubrivom. Kod proizvodnje virdžinijskih duvana, stajnjak se unosi pod predusev.

Folijarno đubrenje – đubrenje preko lista, obezbeđuje biljkama brz način nadoknade makro, a posebno mikroelemenata, jer se elementi nalaze u lako pristupačnom obliku za biljke, čime se znatno povećava stepen iskorišćavanja i vrši brzo apsorbivanje osnovnih hranjivih materija. Ovakav način đubrenja se izvodi od sadnje do butonizacije, što pokazuje pozitivan uticaj na prinos, randman klasa i vrednost proizvodnje.

Kalcifikacija se izvodi radi smanjenja kiselosti zemljišta, poboljšava iskorišćavanje fosfora i snabdevenost kalcijumom i magnezijumom. Na kiselim zemljištima su pogoršane fizičke, hemijske i biološke osobine što u velikoj meri utice na prinos i kvalitet duvana. Kiselost zemljišta se određuje agrohemijskom analizom, pri čemu se tačno odredi količina krečnog đubriva u zavisnosti od stepena kiselosti i na osnovu toga preporučuje zaoravanje u jesen zajedno sa stajskim đubrivom.

Popravka traje od tri do pet godina, pri čemu se iz godine u godinu sve više ispoljava pozitivan efekat ovako unetog đubriva.

Dipl.ing. GORDANA REHAK

Pročitaj i ...

mehanizacija po meri traktori redukovana obrada

Sabijanje zemljišta teškim traktorima i priključcima

Teške mašine mogu naneti štete zemljištu koje obrađujemo. Svake 5 godine treba zemljište duboko obraditi da uspostavimo dobar vodno-vazdušni režim.

Leave a Reply