Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Fuzarioza pšenice – koren i klas

Fuzarioza pšenice – koren i klas

pšenica
Fuzarioza pšenice

Sa pojavom prvog cveta može se javiti fuzarioza pšenice i ječma. Gljivična oboljenja Fusarioze nanose velike štete na pšenici. Izaziva ih parazitna gljiva Gibberella zeae i mogu se izdvojiti dva tipa obolenja.

  1. Jedno je fuzarioza klasa pšenice (Fusarium graminearum ) i
  2. drugo Fuzariozna trulež korena i stabla pšenice (Fusarium culmorum).

  Kod fuzarioze klasa

Prvi simptomi se uočavaju posle cvetanja pšenice. Gubi se normalna zelena boja klaska i usled nekroze tkiva postaje slamasto žuta. U zaraženom klasu se formiraju zrna različitog stepena nalivenosti i zahvaćeni micelijom gljive. Pri osnovi zaraženih klasaka ali i na plevama formira se narandžasto-crvenkasta navlaka od micelije i sporonosnih organa parazita. Krajem vegetacije formira se čađava navlaka saprofitnih mikroorganizama. Ispod potpuno zaraženog klasa stablo poprima mrko-ljubičastu boju. pojavljuje se na svim područjima u kojima za vreme cvetanja i formiranja zrna preovlađuje vlažno i toplo vreme.

Štetnost se ogleda pre svega u pogoršanju kvaliteta zrna kada prouzrokovači ovog oboljenja u zaraženim zrnima proizvode mikotoksine – ZEARALENON     opasne po zdravlje.

Fuzarioza pšenice može zahvatiti koren i klas

U uslovima koji pogoduju razvoju ovog patogena zaraza može da bude i 50%. Klica koja se razvije iz zaraženog zrna gubi orijentaciju rasta i propada.

 Zaštita pšenice

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima pregled useva pšenice. Ukoliko se usevi nalaze u fenofazi početka cvetanja – 5% klasova izbacilo prašnike, preporučuje se tretman nekim od sledećih fungicida:

Branivoje Anđelić

Diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja

Preporuka PIS Vojvodine

Ulazak pšenice u fazu cvetanja i najava padavina – rizik od infekcije prouzrokovačem fuzarioze klase.

Visoke temperature vazduha koje su okarakterisale proizvodnju u proteklom periodu dovele su do ubrzanog razvoja biljaka i smene faze razvoja, te se usevi pšenice u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazama zastavljača i klasanja, pa do početka cvetanja. U fazi cvetanja ušli su u usevi iz ranijih rokova setve i ranijeg sortimenta, dominantno na području Vojvodine.

U fazi cvetanja iu uslovima vlažnosti (padavine, visoka relativna vlažnost vazduha) postoji rizik od ostvarenja infekcije klasa prouzrokovačem  fuzarioze , odnosno klasa šturosti. Štete od ovog patogena se ogledaju kako u smanjenju prinosa, tako iu sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Sa ciljem sprečavanja infekcije prouzrokovačem fuzarioze klase i sinteze mikotoksina, samo zaštita treba sprovesti na početku cvetanja, a prepadavina koje se za područje Vojvodine najavljuju od nedelje, neki od fungicida:

Preparat Aktivna materija Doza
Delaro 325 SC protiokonazol+trifloksistrobin 0,7-1 l/ha
Delaro forte protiokonazol+spiroksamin+trifloksistrobin 1,2-1,5 l/ha
Revycare mefentriflukonazol+piraklostrobin 0,75-1,5 l/ha
Custodia tebukonazol+azoksistrobin 0,8 l/ha
Duplex pro, Maxentis protiokonazol+azoksistrobin 0,8 l/ha
Zantara tebukonazol+biksafen 1-1,25 l/ha
Aviator xpro, Prosaro xpro  biksafen+protiokonazol 1 l/ha
Ascra xpro biksafen+fluopiram+protiokonazol 0,9-1,2 l/ha
Elatus era protiokonazol+benzovindiflupir 0,5-1 l/ha
Univoq protiokonazol+fenpikoksamid 2 l/ha

Ovaj tretman je od izuzetnog značaja ne samo za zaštitu klase nego i za dalju zaštitu lisne mase od prouzrokovača bolesti (pegavosti, pepelnice, rđa), a naročito lista zastavičara od čijeg zdravstvenog stanja zavisi kvalitet i dužina nalivanja zrna.

Pročitaj i ...

heljda gajenje rezistentnost zelenišno djubrenje heljda donosi

Heljda donosi zdravlje i ekonomsku dobit

Sada je vreme setve heljde u niziji, dok u brdovitim predelima se obavlja u junu mesecu.

Leave a Reply