Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Glodari ne miruju zato obiđite vaše useve i voćnjake

Glodari ne miruju zato obiđite vaše useve i voćnjake

Glodari ne miruju jer toplo vreme pogoduje aktivnosti štetočina. Tokom jeseni poljski miševi se hrane tek posejanim semenom, a nastavljaju štetnu aktivnost i nakon nicanja useva i na žitnim poljima prave prazna mesta.

U voćnjacima se javlja opasnost da oštete koren i samo stablo i tako dovedu do sušenja stabala. Intenzitet napada se određuje na osnovu broja aktivnih rupa po jednom hektaru.

Sada, u ovom periodu, vrlo malo mera je ostalo na raspolaganju u kontroli glodara. Treba imati u vidu da je primena registrovanih rodenticidnih mamaka sada moguća samo na uvratinama i na ulazu u parcele gde se može uočiti prisustvo aktivnih rupa od glodara. Međutim, u trenutnim uslovima sa čestim padavinama, primena registrovanih rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida nije moguća. Njihova primena nije dozvoljena po kiši, posle kiše i u izrazito vlažnom zemljištu. Naglašavamo da je u proteklih nedelju dana palo i do 100 litara kiše po kvadratnom metru na pojedinim lokalitetima u Bačkoj, gde je i uočeno prisustvo šteta od glodara. Takođe, u najavi je kišovito vreme do kraja ove nedelje.

Razbacivanje mamaka po površini parcela nikako nije dozvoljeno!

U suprotnom, postoji izuzetno visok rizik od trovanja svih živih organizama i životne sredine!

Jedino što se u ovom periodu može preporučiti je košenje površina pored parcela i na uvratinama kako bi se obezbedio pristup predatorima sitnih glodara.

glodari zimi

U zatravljenim voćnjacima, gde se travnati pokrov samo kosi veća je brojnost glodara nego gde se trava malčira. Zemljište treba mehanički obraditi rotofrezama. U voćnjacima se pristupa zaštiti od ove štetočine ukoliko je broj aktivnih rupa od 10 do 50 po jednom hektaru. Suzbijanje se izvodi u zimskom periodu kada nema plodova. Postavljanje cinkfosfid mamaca obaviti po suvom vremenu, u aktivne rupe, a OBAVEZNO rupe zatrpati zemljom.

Glodari ne miruju zato obiđite vaše useve i voćnjake

Zaštita se obavlja i od zečeva – najbolje okružiti stabla pletivom ili zamotati stabla natron papirom sa tri trake koje treba posebno zavezati da ih vetar ne bi pocepao. Posebno obratiti pažnju na visinu postavljene zaštite jer u slučaju visokih snežnih padavina mogu napasti i ramene grane. Do sada imamo sreće da su snežne padavine uobičajene.

U uslovima organskog uzgoja problem glodara se može sprečavati na sledeći način:

  • Postaviti stubove za sletanje i prečke za sedenje ptica grabljivica. Stub za sletanje ptica, najčešće drveni, treba postaviti na visinu od 2 – 2,5 metra dok poprečne oblice trebaju biti dužine 50 cm.

Predlažemo Vam da obavezno obilazite zasade i preventivno delujete na štetočine, inače možete imati velike štete, ali kada ih otkrijete već je kasno.

PSSS Srbija

PREPORUKE PIS SRBOJA

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno  je povećanje brojnosti rupa od poljskih glodara, poljskog miša (rod Apodemus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis).Naseljavanje je posebno intenzivno na parcelama koje se graniče sa utrinama, većim uzglavnicama kao i nezaoranim parcelama gde je bio kukuruz ili suncokret.Visoke temperature vazduha u prethodnom periodu su pogodovale povećanju populacije glodara.Proizvođačima se preporučuje pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha a za poljsku voluharicu 10-500/ha. Suzbijanje treba sprovesti i u toku zime ukoliko se nastave visoke temperature.

  • na bazi cink fosfida: Cinkosan, Agrocinkan, Arvalin.

Obavezno je zatrpavanje rupa posle ubacivanja mamaka.

Pročitaj i ...

gajenje borovnice savetovanje borovnica za borovnica srbija borovnice nova jabuka borovnica posle berbe borovnica u evropi

Borovnica posle berbe traži đubrenje i negu

Naša uzdanica voćara za sledećih 10 godina je borovnica koja posle berbe zahteva dalju negu, za sledeću berbu.

Leave a Reply