Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Gustina setve kukuruza – koliko biljaka za siguran prinos na jesen

Gustina setve kukuruza – koliko biljaka za siguran prinos na jesen

Gustina setve kukuruza – Prva komponenta prinosa je broj biljaka po jedinici površine. Setvom kukuruza na postavljeno – planirano rastojanje treba da se stvore uslovi za željeni broj biljaka u žetvi. Hibridi kukuruza poseduju različita biološke osobine i za postizanje željenih prinosa zahtevaju različite gustine u žetvi. Stoga je veoma važno da proizvođači ispoštuju preporučene sklopove zadate od strane selekcionera za svaki hibrid, odnosno omoguće hibridima postizanje maksimalnih prinosa u datim agroekološkim uslovima.

Smanjenje gustine setve povlači manji broj biljaka u žetvi, a time i manji prinos jer povećanjem broja zrna po biljci (veći klip) najčešće ne može da nadoknadi smanjen broj biljaka.

Presudan značaj da se ostvari ujednačeni sklop, željeni razmak između zrna, a time i buduće biljke imaju optimalan prostor za razvoj je kvalitetna setva.

UJEDNAČENA SETVA SE OSTVARUJE AKO JE SEJALICA APSOLUTNO ISPRAVNA, ISPRAVAN PRITISAK U GUMAMA KOPIRNIH TOČKOVA I PRAVILNO PODEŠAVANJE SETVENIH APARATA, POSEBNO SKIDAČA.

Gustina setve kukuruza – siguran prinos

Isti lokalitet, sa približno podjednakim uslovima sredine, a razlika u prinosu zrna kukuruza su “slika domaćina”. Gajenje kukuruza u nepovoljnim godinama za njegovu proizvodnju potvrđuje da mere tehnologije gajenja izvedene u pravo vreme i kvalitetno, mogu u velikoj meri da smanje efekte suše na prinos zrna kukuruza.

Iskustvo pokazuje da u godinama bez značajnih zaliha zimske vlage setvu kukuruza treba po mogućnosti obaviti oko 10. aprila. Tako zasejani usevi garantuju ujednačeno nicanje i brži razvoj biljaka što omogućava da cvetanje prođe pre kritičnih visokih temperatura i pojave vrućih vetrova. Ako se odlučite za kasniju setvu u takvim godinama, posebno krajem aprila treba koristiti hibrida ranijih grupa zrenja.

Stalnu dilemu poljoprivrednih proizvođača koju gustinu setve kukuruza primeniti razrešavaju selekcioneri preporukom gustine za svaki hibrid, a proizvođač odlučuje prema količini upotrebljenog mineralnog đubriva. Kako nije moguće predvideti količinu i raspored padavina u toku godine, gustinu setve treba izbalansirati prema bilansu zimske vlage koji je poznat pa je moguće sejati 5-10% veći ili manji sklop zavisno od nivoa zimske vlage. Na kraju najvažniji činilac uspešne proizvodnje je sam hibrid kukuruza i proizvođači treba da se opredele za izbor hibrida na osnovu sopstvenog iskustva kao i saradnjom sa savetodavnom službom.

 Miodrag Simić

PSSS Jagodina

Kako sačuvati zrno kukuruza za dugi vremenski period pročitajte OVDE

Pročitaj i ...

navodnjavanje soje kukuruza

Navodnjavanje soje i kukuruza će biti svakodnevica – Šabac

Vlage u zemljištu sve manje, padavine su retke i navodnjavanje soje i kukuruza će biti "normalno" za desetak godine.