Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Heljda unosna za gajenje, dobra za zdravlje

Heljda unosna za gajenje, dobra za zdravlje

heljda gajenjeHeljda unosna za gajenje – Heljda, sve značajnija, traženija i rasprostranjenija ratarska kultura. Spada u grupu žitarica, jednogodišnja je kultura. Pogoduju joj tereni viših nadmorskih visina i uglavnom se kod nas seje u brdsko planinskim predelima, na preko 400 m nadmorske visine. Sve više proizvođača je zainteresovano za uzgoj i preradu ove kulture do njenih najznačajnijih proizvoda. Setva heljde se obavlja ručno ili mašinski na međuredno udaljenost 25 cm, na razmak u redu 1,5 cm i dubinu 3-4 cm. Najčešće se seje žitnim sejalicama na međuredno odstojanje od 12,5-15 cm.

Količina semena za setvu je 50-60 kg / ha ako je mašinska setva a 80kg / ha ako je ručna setva. Optimalna temperatura za rast i razvoj biljaka je 20-25ºC. Osetljiva je na temperaturu -2ºC i temperature preko 30ºC.

Optimalni rok setve je druga polovina maja na nižim terenima, a jun mesec na višim terenima. Dužina vegetacije je nešto manja od tri meseca, a može uspevati na raznim tipovima zemljišta. Može se sejati i kao postrni usev. Neujednačeno sazreva posebno na nižim terenima i žetva počinje u fazi kada je 2/3 semena sazrelo. Delomično je karakterizuje sukcesivno sazrevanje.

Heljda unosna za gajenje, dobra za zdravlje

Žetva može biti i dvofazna i jednofazna. Prilikom izvođenja žetve treba smanjiti broj okretaja bubnja. Prosečni prinosi heljde kreću se oko 2 t / ha. Mineralna ishrana heljde zavisna je od rezultata agrohemijske analize zemljišta dok su potrebe ove biljke za fosforom i kalijumom slične ostalim žitaricama, oko 60-80 kg / ha. Preporuka đubrenja je oko 200 kg / ha NPK đubriva u predsetvenoj pripremi i oko 200 kg / ha KAN-a takođe u predsetvenoj pripremi zemljišta.

Nije preporučljivo preterivati s dozom azota zbog i onako sukcesivnog sazrevanja i opasnosti oko produžavanja vegetacijskog razdoblja. Ukoliko je namenjena organskoj proizvodnji, treba primenjivati organska đubriva i pravovremeno početkom vegetacije osigurati kvalitetno suzbijanje korova mehaničkim putem. Selekcijom i stvaranjem novih sorti ove kulture u Srbiji bavi se Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, a ima i dosta autohtonih populacija na području njenog gajenja. Od priznatih sorti heljde postoji sorta “Novosadska“, Novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, odakle se može i osigurati seme. Seme joj je mrke boje i dužina vegetacije 70-75 dana. U područjima gde se ona duže vreme seje postoje varijeteti tamnije i svetlije boje zrna.

Zrna heljde

Zrno heljde je izuzetno kvalitetno i upotrebljava se za spremanje hleba heljda uslovi gajenjakoji se upotrebljava u prehrani dijabetičara. Prilikom meljave zrna sa ljuspama dobija se integralno brašno izuzetnog kvaliteta i hranjive vrednosti. Oljušteno zrno heljde ima visoku hranljivu vrednost zbog čega je preporučljivo u prehrani dece. Proizvodi od heljdinog brašna imaju veliki značaj u snižavanju nivoa holesterola u krvi i krvnog pritiska. Koristi se i kao medonosna biljka jer dobro medi i ima produkciju 300kg / ha. U cvetanju za medonošenje pogoduje veća vlažnost vazduha.

Pripremila : dr Saša Stanković

U Sremu se gaji heljda uz prinose od 1,5 do 1,9 tone po hektaru. Preporuka je da se seje na višim nadmorskim visinama, ali se seje i u Hrvatskoj – Međimurje uz prinos od 1 tone po hektaru uz cenu od 15 kuna/kg (oko 2 evra za kilogram).

Pročitaj i ...

zdravlje iz prirode biljke indikatori

Biljke indikatori – pomoć kod različitih vrsta tla

Kopriva i mišjakinja ukazuju da je tle bogato humusom, ali podbel, vres "kažu" da je tle kisele pH reakcije.