Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Humus – kako ga održati i povećati učešće u zemljištu?

Humus – kako ga održati i povećati učešće u zemljištu?

Kvalitet zemljišta najviše zavisi od mehaničkog sastava čestica i neophodno je da humus bude iznad 4% u zemljištu. Kako poboljšati procentualno učešće humusa u zemljištu? Đubrenje stajskim đubrivom je jedan od načina na poboljšamo sastav tla i dobijemo bogatu žetvu i berbu na kraju perioda gajenja kultura.

Održavanje nivoa humusa u zemljištu – dipl. ing. Božović Nebojša

Na osnovu humusne teorije svi usevi se dele u dve grupe: na biljke koje zemljište obogaćuju i one koje ga osiromašuju u humusu. Ova podela je izvršena na osnovu količine mase korena i nadzemnih ostataka posle žetve ili berbe useva (stabljika, lišće i dr.).

Prema količini korenovih i nadzemnih ostataka višegodišnje leguminoze i trave su svrstane u biljke koje zemljište obogaćuju, a strna žita i okopavine u biljke koje osiromašuju u humusu. U cilju uravnoteženog bilansa humusa u zemljištu, u plodoredu treba da se smenjuju usevi koji osiromašuju sa usevima koji obogaćuju zemljište u humusu. Održavanje nivoa humusa u zemljištu moguće je povećanjem udela višegodišnjih leguminoza i trava ili njihovih smeša u plodoredu. Ova podela se donekle menja u zavisnosti od toga da li se za okopavine đubri organskim đubrivima, i da li se žetveni ostaci pojedinih useva (slama, kukuruzovina, stabljika suncokreta i soje, glave i lišća šećerne repe i dr.) uklanjaju ili se ostavljaju na njivi. Isto tako treba imati u vidu da mere intenziviranja proizvodnje, a naročito mineralno đubrenje utiču ne samo na povećanje poljoprivrednog prinosa već i na masu korena i količinu žetvenih ostataka.

Kako zadržati humus u tlu?

Sa stanovišta bilansa humusa u zemljištu od značaja je i to koliko dugo je njiva pod usevima. Za vreme vegetacionog perioda organska materija u zemljištu se istovremeno i nakuplja i razgrađuje, a van tog perioda u zemljištu se odvijaju samo procesi mineralizacije organske materije. U dvopoljnom plodoredu pšenica – kukuruz, ako se vegetacioni period ozime pšenice uzme 9 meseci a kukuruza 6 meseci, tada je polje za 24 meseca, 15 meseci bilo pod usevom, a 9 meseci bez useva. Ovaj odnos može se značajno popraviti gajenjem postrnih useva. Ako je dužina vegetacije postrnog useva 3 meseca onda je polje za dve godine 18 meseci pokriveno usevom a samo 6 meseci bez vegetacije.

Pročitajte i: Ovčije đubrivo bolje od goveđeg

Značajno je i to u kom godišnjem dobu je njiva bez vegetacije. U prethodnom primeru između žetve pšenice i setve kukuruza prođe dugačko vreme i od toga dosta otpada na letnji period kada se procesi mineralizacije intenzivnije odvijaju, što se nepovoljno odražava na nivo humusa u zemljištu.

Pročitaj i ...

klijanje pšenice iznikla pšenica

Klijanje pšenice – potrebni uslovi za dobro nicanje

Malo kiše, malo sunca i prilika da seme pšenice brzo klija. Optimalni rok je do 25. oktobra.