Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Humus je osnov za uspešnu poljoprivredu i prinos

Humus je osnov za uspešnu poljoprivredu i prinos

humus

Humus je osnov za uspeh kada budete spremali letinu u ambare. U Srbiji je sve manje humusa, sve je više zemljišta u kojoj humus je ispod 2% usled raznih prirodnih i veštačkih uzroka.

Informacije o značaju humusa donosi Vam dipl. ing. Svetlana Zlatarić.

Humus je organska komponenta zemljišta, odnosno mrtva organska materija zemljišta nastala u procesu humifikacije tj. razgradnje organske materije mikrobiološkim putem. Prema nekim istraživanjima, humus ima tri puta veći kapacitet absorpcije od mineralnih koloida. Dalje, humus služi kao energetski izvor za većinu zemljišnih organizama, poboljšava trošenje i promenu organskog dela zemljišta, povoljno utiče na popravku i stabilizaciju strukture zemljišta, povećava sposobnost zemljišta da drži veću količinu vode. Pored toga humus stimulativno deluje na rast i razvoj biljaka, mineralizacijom humusa oslobađaju se biljna hraniva u pristupačnom obliku, a i znatna količina energija koja stimuliše procese u zemljištu.

Postoje dve osnovne vrste humusa u zemljištu:

  1. blagi i
  2. kiseli

Blagi humus nastaje u dobrim zemljištima, bogatim bazama, dobro aerisana i mikrobiološki aktivna. Ovaj se humus sastoji od dobro humificirane organske materije koja je dobro izmešana sa mineralnim delom zemljišta. Ovaj humus grade blage humusne kiseline (huminske kiseline) koje su dobro zasićene bazama i čine soli, humate.

Kiseli humus se stvara u hladnoj klimi i zemljištima koja su izložena humidnijim uslovima, delimično isprana i kisela.

Humus osnov za uspeh

Količina humusa u zemljištima je različita i prema tome su sva zemljišta podeljena na nekoliko klasa:

  1.    Vrlo slabo humusna zemljišta   do 1
  2.    Slabo humusna zemljišta              1 – 3
  3.    Dosta humusna zemljišta              3 – 5
  4.    Jako humusna zemljišta                5 – 10
  5.    Vrlo jako humusna zemljišta   preko 10

Za uspešno gajenje biljaka potrebno je pravilno održavanje optimalnog nivoa humusa tj. kada se postigne potreban nivo određenim agrotehničkim merama treba doprinositi njegovom održavanju u zemljištu. Pozitivan uticaj na održavanje i akumulaciju humusa u zemljištu imaju travnjaci i travno – leguminozne smeše.

Pročitaj i ...

zakon o predžetvenom faze razvoja pšenice elementi za

Bolesti u ječmu, tretman pre kiše

Bolesti u ječmu, tretman pre kiše je obavezan. Opasnost vreba jer fuzarijum može naneti velike štete u polju. Tu je i rast broja larvi žitne