Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Ječam prolećna setva i njegovo đubrenje

Ječam prolećna setva i njegovo đubrenje

Vlažnost njiva će dati dobru osnovu da se seje ječam a prolećna setva će brzo doći. Ječam je kultura koja ima dobro razvijen korenov sistem koji se odlikuje velikom moći usvajanja hraniva. Zbog velike efikasnosti korenovog sistema zahtevi sa određenim hranivima su mnogo manji u odnosu na ostala strna žita.

Ishrana ječma je specifična, prvenstveno zbog azota. Iako je azot element koji se smatra nosiocem prinosa, njegovo unošenje u zemljište u većim količinama može da prouzrokuje bujanje biljaka i poleganje useva. Kod sorti ječma čije seme koristimo u proizvodnji piva azot može nepovoljno da utiče na kvalitet sirovine. Zbog toga, količine kao i odnos glavnih elemenata ishrane (NPK) treba odrediti na osnovu plodnosti zemljišta, stvarnih potreba, koeficijenta iskorišćenosti kao i željenog prinosa. Ječam najviše usvaja azot, potom kalijum, pa fosfor.

Ječam prolećna setva

pivarski ječam ozimi ječam pegavost dan polja

Najveće potrebe za azotom ima u fazi bokorenja i vlatanja dok polovinu fosfora i ¾ kalijuma usvaja u periodu nicanja do kraja bokorenja. Kada je u pitanju način unošenja mineralnih đubriva podrazumeva se unošenje celokupne količine fosfora i kalijuma u jesen i ½ azota pre setve dok druga polovina koristi se za prihranjivanje biljaka.

U proizvodnji pivarskog ječma potrebe za azotom su približno za oko 20% manje nego u proizvodnji stočnog ječma. Ustanovljeno je da kod pivarskog ječma prosečna količina hraniva treba da iznosi 40-80 kg/ha N, 60-100 kg/ha P i 80-120 kg/ha K, dok kod stočnog ječma iznosi 60-100 kg/ha N, 50-80 kg/ha P i 40-80 kg/ha K. Prihrana ječma vrši se dosta ranije nego kod pšenice i ako je moguće u jednom tretmanu s obzirom da ječam ima brži prolećni porast i pre počinje intezivno usvajanje asimilativa iz zemljišta.

Kod prolećnih ječmova, celokupna količina hraniva unosi se u zemljište neposredno pre setve. Kasnije prihranjivanje useva ne daje pozitivne rezultate na povećanje prinosa i kvaliteta, jer ječam ima skraćen period usvajanja biljnih asimilativa.

PSSS Sombor

Pročitaj i ...

razmena npk urea kalcijum karbonat

Urea – njene osobine i primena djubriva u proleće

Urea je zahvalno đubrivo, lako rastvorljivo i daje dobre rezultati kada se primeni.