Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kazna za ubijanje zaštićenih vrsta ptica

Kazna za ubijanje zaštićenih vrsta ptica

Kazna za  ubijanje zašti?enih vrsta ptica – Saopštenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode – Platio 400.000 dinara zbog trovanja ždralova

Odlukom Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi, D. ?. (57) iz sela Crna Bara, u opštini Novi Kneževac, nadoknadio je štetu za ubijanje strogo zašti?ene ptice ždrala upotrebom karbofurana, nedozvoljenog pesticida, na svojoj njivi. Nadoknada u iznosu od 400.000 din pla?ena je Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, nakon što je ova institucija dostavila ovom Tužilaštvu zahtev za isplatu odštete.

Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine u avgustu 2016. podnela je krivi?nu prijavu protiv optuženog ?.D. zbog krivi?nog dela ubijanja strogo zašti?enih vrsta ptica, a u istom periodu protiv iste osobe prijavu je podnela i Fitosanitarna ispekcija, zbog kršenja Zakona o sredstvima za zaštitu bilja. Dana 21. 4. 2016. tokom inspekcijske kontrole koju su zajedno sprovele dve inspekcije po prijavi Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (informacija je primljena od strane Društva za zaštitu i prou?avanje ptica Srbije), u ataru Novog Kneževca na?eno je pet mrtvih ždralova u jarku pored njive koja je u vlasništvu ?.D. Na njivi su bili su sveži ponici kukuruza, od kojih su neki bili iskopani iz tla. Po iskazu ?. D, prethodnog dana on je na svojoj i susednoj njivi zatekao ove mrtve ptice i bacio ih u obližnji kanal. Toksikološka analiza leševa ždralova dokazala je da su oni uginuli od visokotoksi?ne koncentracije pesticida karbofurana u hrani.

Kazna za ubijanje zašti?enih vrsta ptica

Na terenu je Fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uzela i uzorke ponika kukuruza, i utvr?eno je da ponici sa njive ?. D.-a  sadrže visokotoksi?ne koncentracije istog ovog otrova. ?. D. je sejao seme kukuruza koje je prethodno bilo tretirano karbofuranom. Tek isklijale biljke sa ostacima semena jato ždralova je pojelo, nakon ?ega su na licu mesta uginuli. Tužilaštvu u Kikindi je odbacilo krivi?nu prijavu protiv osumnji?enog, odredivši meru odloženog gonjenja („oportunitet“), na osnovu kršenja Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, deimi?no uvaživši odštetni zahtev Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Karbofuran je aktivna materija insekticida koji se u Srbiji nekada prodavao na slobodnom tržištu, ali je upravo zbog svoje velike toksi?nosti, i u skladu sa propisima Evropske unije, povu?ena njegova dozvola za uvoz krajem 2013, dok ga na tržištu nema od sredine 2014. godine. Usprkos tome, veliki broj strogo zašti?enih vrsta ptica i suisara otrovan je u poslednjih deset godina ovim insekticidom, jer se on još uvek koristi. Postoje zalihe kod pojedinih privatnih i pravnih lica koje se bave poljoprivrednom, a na internetu je rasprostranjeno trgovanje švercovanim karbofuranom iz zemalja u kojima se još upotebljava.

Kazna za ubijanje zašti?enih vrsta ptica

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ?e iznos odštete utrošiti na projekat zaštite iste ove vrste ptice. Jesenja i zimska jata ždralova koji se zadržavaju u Srbiji, prvenstveno u i u okolini Specijalnog rezervatg prirode „Slano Kopovo“, bi?e hranjena svežim kukuruzom. Kako kaže Marko Tucakov, ornitolog u ovom Zavodu, ždralovi tokom svog jesenjeg zadržavanja i no?enja oko Slanog Kopova u velikoj meri zavise od kukuruza koga pronalaze na tarupiranim njivama u široj okolini, te ?e im dodatna ishrana pomo?i da uspešno prežive i sa zalihama energije nastave jesenju seobu. „Još jednom apelujemo na poljoprivrednike da ni iz kojeg razloga ne kupuju niti koriste Furadan, Carbodan niti bilo koji drugi pesticid koji sadrži aktivnu materiju karbofuran. Koriš?enje ovih pesticida, kao i njihov promet, strogo su zabranjeni i povla?e za sobom velike zakonom predvi?ene kazne“, kaže Tucakov.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode;

Kontkat: Marko Tucakov, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode,

tel. 021/4896-306, 064/8500-709, www.pzzp.rs

Pročitaj i ...

pseudoglej analiza zemljišta ph vrednost gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Plodnost zemljišta Kolubarskog okruga

U zemljištu često imamo višak nekih minerala i pH vrednost koja ukazuje na kiselost zemljišta.