Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kombajn u žetvi – kako ostvariti najbolje rezultate

Kombajn u žetvi – kako ostvariti najbolje rezultate

žetva

Kombajn u žetvi – Napominjemo da su svi žitni kombajni predviđeni za žetvu svih strnih žita kao i mnogih drugih kultura. Pripremi kombajna za žetvu treba pristupiti sa posebnom pažnjom, jer je vreme žetve ograničeno, a svako kašnjenje zbog kvarova produžava žetvu, pa može doći do gubitka ako usevi prezru ili u međuvremenu dođe do kiše ili oluje. Kombajn se podešava za svaku biljnu vrstu ponaosob, čak se i u okviru iste biljne vrste različito podešava donje sito, što zavisi od sortne karakteristike biljke.

Uopšteno možemo da kažemo da se kombajniranje obavlja sa brzinama od 4 do 5  km/h, košenje treba vršiti na 2/3 visine stabljike, sa što manjim brojem obrtaja bubnja i sa što većim zazorom između bubnja i podbubnja koji su mogući u datim uslovima, kako bi bilo što manje rasturanje i lom zrna.

Ako žanjete ječam trebalo bi blokirati prednji deo podbubnja limovima, a donje sito ostaviti sa otvorima od 9 mm. Ako žanjete pšenicu treba povećati ’’vetar’’.

Kombajn u žetvi kako ostvariti najbolje rezultate

Ako žanjete sitnozrne kulture seme lucerke gornje sito zatvorite toliko da seme kroz njega može da prođe, donje sito prilagodite veličini semena, smanjite ’’vetar’’ do minimuma, stavite limove na podbubanj i smanjite zazor.

Pre samog rada sa kombajnima treba prekontrolisati sve radne delove, zategnuti i zavariti gde je potrebno, podmazati dobro sva mesta koja su predviđena za mazanje. Kombajn se proba u praznom hodu, a zatim se ulazi u žetvu. Ne počinjati žetvu sa punim hederom već povećavati radni zahvat postepeno.

Posebno obratiti pažnju na gubitke (rastur semena), stalno pratiti rad kose, vitla i slamu koja izlazi iz kombajna. Ukoliko u slami ima zrna kombajn treba zaustaviti i preštelovati.

Najbolje je kombajnirati u krug po njivi, jer se tako najbolje koristi vreme, najveći je radni učinak i najmanje se troši nafta za žetvu.

Ako je moguće da se žanje noću (čisti usevi) kombajn opremiti jakim farovima. Ako žanjete noću obratite pažnju na činjenicu da su usevi noću vlažniji, pa treba smanjiti brzinu rada i zazor podbubnja, a povećati broj obrtaja bubnja.

PSS Negotin
Vladica Gavrilović, dipl.ing.polj.

foto bač

Pročitaj i ...

kukuruz faza cvetanja kukuruz sa pasuljem

Kukuruz – faza cvetanja i značaj vlage u razvoju biljke

Uz dosta vlage za kukuruz faza cvetanja će Vam doneti bogat rod na jesen. Navodnjavajte ako imate priliku.

Leave a Reply