Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Konoplja – njen značaj, načini uzgoja, mogućnosti primene

Konoplja – njen značaj, načini uzgoja, mogućnosti primene

Konoplja je vrlo stara biljka, poreklom je iz centralne Azije. Gaji se radi vlakna koje se nalazi u stablu i ulja koje se nalazi u semenu. U osušenom stablu se nalazi se 16-20% vlakna, koje je prilično grubo, jako, izdržljivo na kvašenje. Na koru i drvenasti deo (pozder) stabla otpada oko 75% težine suve stabljike. Količina, vrednost pozdera je velika i zato se upotrebljava za loženje peći. Pepeo sadrži 3,6% fosfora, 5,6% kalijuma, 26,7% CaO i zato je pogodan i za đubrenje. Seme sadrži 30-33% ulja koje se rafinisano koristi i za ishranu, u fabrikama boja i lakova, uljne pogače za ishranu stoke i za đubrenje jer sadrže oko 3% azota.

Gajenje – Koren je vretenast i jako se grana, ide u dubinu i do 2 m. Glavna korenova masa se nalazi na dubini do 40 cm. A usisna moć korena je srednja. Stablo biljke je sočno i zeljasto a sa starenjem očvrsne i odrveni. U visinu ide i do 5m, pravo je i bez grananja što je i poželjno, time se kvalitet vlakna smanjuje. Stablo konoplja inače ima tri sloja, a najviše vlakna i najboljeg kvaliteta, se nalazi u srednjem delu stabla. Konoplja je dvodoma biljka, razlikuju se muške i ženske biljke. U usevu se nalazi oko 56% ženskih biljaka. Ženske biljke su deblje i u prinosu suvog stabla učestvuju sa oko 62%. Vegetacioni period konoplje iznosi od 90-180 dana. Postoje dve vrste konoplje:

  1. obična i
  2. indijska.

Obična se gaji radi vlakna i semena, a indijska za dobijanje narkotičnog sredstva  – hašiša. Za našu zemlju ima značaja obična.

Značaj konoplje

Uslovi uspevanja – Minimalna temperatura za klijanje semena iznosi 1 C – 2 C, dok mlade biljke dosta dobro podnose kratkotrajne slabe mrazeve od -1 C -3 C. Optimalna temperatura za četiri meseca vegetacije iznosi od 16-18 C. Konoplja ima veliki zahtev prema vlazi. Razvija veliku nadzemnu masu i ima visok transpiracioni koeficijent (600-700). Slabo podnosi zasenu i treba je gajiti na plodnim, dubokim i umereno rastresitim zemljištima, povoljnih fizičkih osobina, neutralne do slabo alkalne reakcije. U monokulturi se može gajiti do 3 godine uz obilno đubrenje. Najbolji predusevi su mahunarke i đubrene okopavine, dok je ona dobar predusev za većinu njivskih biljaka.

Đubrenje konoplje – Pri đubrenju treba imatiu vidu da je odnos nadzemnog dela i korena nepovoljan, odnosno koren je slabije razvijen u odnosu na nadzemnu masu. Zahteva obilno đubrenje i ono se uglavnom iskoristi u dva meseca (80%). đubri se stajnjakom i mineralnim đubrivima –

  • 70-180 kg/ha N,
  • 60-160 kg/ha P  i
  • 50-150 kg/ha K.

Pred osnovnu obradu se unosi stajnjak 20-40 t/ha i ½ fosfornih i kalijumovih đubriva, pred setvu ½ azotnih, fosfornih i kalijumovih, i u prihranu ½ azotnih đubriva. Osnovna obrada treba da se obavi u jesen na dubinu 35-40 cm uz unošenje potrebne količine mineralnih đubriva i stajnjaka.

Setva  – Setva se obavlja u prvoj polovini aprila, kada se zemljište zagreje na 10 C. Količina semena za setvu konoplje za vlakno je 60-80 kg/ha, za seme i vlakno 40-60 kg/ha, za seme 20-40 kg/ha na razmaku 60-70 cm, a za vlakno 25-30 cm međuredno. Dubina setve zavisi i kreće se

  • od 2-4 cm. na težim zemljištima i ranijoj setvi, i
  • 4-6 cm. na lakšim zemljištima i pri kasnijoj setvi.

Posle setve treba povaljati zemljište.

Nega – Štititi posebno mlade biljke od korova, obezbediti dovoljno vlage, prihrana (prvo neposredno posle nicanja 10 –ak dana, a drugo 15 dana posle prvog), zakidanje zaperaka na biljkama za proizvodnju semena.

Berba – Zavisi od svrhe gajenja, pa se za vlakno bere u vreme tehničke zrelosti odnosno 7-10 dana posle punog cvetanja muških biljaka. Kada se biljka zatrese sa njih opadaju cvetovi. Muške i ženske biljke žanju se istovremeno. Za vlakno i seme žanju se posebno muške od ženskih i one se žanju u punom cvetanju a ženske na prelazu semena iz žute u punu zrelost. Ali da bi se ženske biljke oplodile treba ostaviti 5% muških biljaka odnosno ne požnjeti sve. Žetva za seme se obavlja istovremeno ženske i preostale muške biljke. Seme za skladištenje ne sme imati više od 13% vlage.

PSSS Šabac    
Dipl.ing. Svetlana Zlatarić

Konoplja – njen značaj

U našim uslovima je sa sortom industrijske konoplje Helena pri primeni adekvatne agrotehnike moguće dobiti prinose zrna do 1.000 kg/ha i prinose stabla do 10 t/ha. Sadržaj ulja u zrnu je oko 30%, a sadržaj vlakna u stablu oko 30%.

Proizvodnja industrijske konoplje je u Srbiji dozvoljena, ali se mora prijaviti Ministarstvu poljoprivrede. Sve informacije vezane za prijavljivanje proizvodnje se mogu naći u Pravilniku o uslovima gajenja industrijske konoplje, koji se može naći na vebsajtu Ministarstva poljoprivrede.

Pročitaj i ...

zakon o predžetvenom faze razvoja pšenice elementi za

Urea ili AN ovoga proleća za pšenicu?

Urea ili AN ovoga proleća za "gladnu" pšenicu ? Vreme prihrane je stiglo i treba pomoći pšenici da snažno krene u rast i razvoj