Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruz semenski – maksimalan prinos uz zalivanje

Kukuruz semenski – maksimalan prinos uz zalivanje

Kukuruz semenski – Navodnjavanje  kukuruza? Uz ostvaren maksimalan prinos ti troškovi će biti ekonomski svrsishodni. Obično se smatra  da je kukuruz otporan prema suši i da ekonomično troši vodu, jer ima mali transpiracioni koeficijent 250-400 – me?utim, pošto stvara veliku vegetativnu masu,  daje visoke prinose i ima dugačak vegetacioni period u toku prolećno – letnjih toplih meseci, kukuruz troši velike ukupne količine vode – u nedostatku vode uspešno prebrodi sušu, ali daje niske prinose, – dobro iskoristi minimalne padavine zahvaljujući obliku i položaju lista i adventivnom korenu – u navodnjavanju je kukuruz posebno zastu – pljen u visokom procentu – gaji se za zrno, i zelenu stočnu hranu (silažu), kao postrni usev za silažu – koristi se u ishrani stoke i živine, kao važna tehnička sirovina – skrob – alkohol i dekstrin – brašno i pahuljice u ishrani ljudi prosečno troši 450-530 mm

Kukuruz semenski – maksimalan prinos uz zalivanje

Najviše zahteva i troši vode u periodu 7-10 dana pre metličanja do završetka oplodnje Najveće smanjenje prinosa u zrnu prouzrokuju nedostatci pristupačne vode u fazi cvetanja, uključujući metličenje, svilanje i polenizaciju od nicanja do faze 7-8 listova kukuruz iskoristi 11-12% od ukupno potrebnih količina vode do metličanja utroši 19-20%, potom do cvetanja potrošnja vode je 22-23 %, u četvrtom periodu od cvetanja do završetka oplodnje utroši 28-30 % uz istovremeno najveći dnevni utrošak, 15-20% utroši se u periodu nalivanja zrna 

Deficit vode uslovljava

– nedovoljnu oplodnost,

– krezubost na klipovima

– Kukuruz je narošito osetljiv na visoke temperature vazduha 32-35 C i niska relativna vlažnost ispod 30 % nepovoljni su za oplodnju, te se preporučuju osvežavajuća zalivanja.

ZALIVNI REŽIM

1. po kritičnim fazama razvića jedno zalivanje u fazi 7-8 listova, pre metličanja, po završetku oplodnje i u nalivanju zrna dva zalivanja pre metlišanja, po završetku oplodnje i u nalivanju zrna -zalivni režim po spoljašnjim znacima (boja lista, uvijanje listova, otvorenost-zatvorenost stoma) – koncentracija ćelijskog soka

2. prema vlažnosti zemljišta tehnički minimum 60-65 % PVK 3. Vodni bilans Bioklimatski metod bioklimatski koeficijent za područje Vojvodine  1,5 m 3 /ha za svaki stepen srednje dnevne temperature vazduha – optimalnu vlažnost zemljišta treba održavati do dubine od 60 cm

april          20 mm                    avgust       100-120 mm

maj     30-70 mm                    septembar     50-60 mm

jun  120-130 mm                    oktobar              30 mm

juli  110 -120 mm

Max. dnevni utrošak (ETP) 5-7mm u zavisnosti od uslova godine javlja se u fazi metličanja do završetka oplodnje   izmene u proizvodnom procesu – pomeranja roka sadnje i u drugoj polovini maja – gustina sklopa zavisno od hibrida – gajenje useva ozime međusezonske setve za zelenu stočnu hranu ili zelenišno đubrivo (siderat) 25/35 t/ha kvalitetne zelene mase, koja se skida krajem aprila i početkom maja-gajenje u postrnoj setvi za zrno i zelenu masu specifičnosti navodnjavanja semenskog kukuruza

Semenski kukuruz se gaji u svim rejonima naše zemlje,  skoro sva proizvodnja je u uslovima navodnjavanja, jer je neophodno proizvoditi planirane količine kvalitetnog semena

Potrebe za vodom semenskog kukuruza manje su od merkantilnog, jer je semenski kukuruz manji po habitusu ima manju vegetativnu masu. Proizvodi se od roditeljskih komponenti – linija, koje su osetljive na deficit vlage pa je neophodno sprovoditi zalivni režim sa izvesnim specifičnim razlikama

Za uspešnu proizvodnju kvalitetnog semena presudno je ujednačeno nicanje roditeljskih komponenti, pre svega kod hibrida gde se roditeljske komponente seju u različito vreme.

Stvoriti uslove za istovremeno svilanje i metličenje roditeljskih komponenti da bi se uspešno obavila oplodnja

–  Prvo zalivanje odmah posle sadnje sa manjom zalivnom normom 20 -30 mm

– Viši tehnički minimum vlažnosti 70 % PVK

– hidrofitotermički indeks 0,18

semenski kukuruz treba obavezno zaliti u vreme čupanja metlice – troši znatne količine vode

PSSS Zajecar

foto pixabay.com

Kukuruz semenski

Pročitaj i ...

izvoz poljoprivrednih suncokret gubici suncokret monokultura

Gubici u žetvi suncokreta “oberu” zaradu proizvođaču

Ne dozvolite da gubici u žetvi suncokreta odnesu više od 10% uroda.

Leave a Reply