Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kvalitet uljane repice – standardi pri otkupu

Kvalitet uljane repice – standardi pri otkupu

Uljana repica je postala rado viđena na njivama Srbije ali kvalitet uljane repice je bio uslov otkupa. Ove sezone suša pri setvi i velika količina padavina u proleće nije omogućila dobre uslove za razvoj biljaka i teško je da se postigne očekivani kvalitet zrna u žetvi.

Kvalitet uljane repice

Seme uljane repice je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva. Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, uljana repica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.

Seme uljane repice namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove:.
– da je zdravo, jedro i suvo,
– da sdrži ulja, petrol – etarski ekstrat najmanje 38 %,
– da su slobodne masne kiseline ekstrakta do 1 %,
– vode i drugih isparljivih materija do 7 %
– nečistoće ukupno 2 %, od toga mineralnih nečistoće

Nečistoće mogu biti organskog i neorganskog porekla.

U organske nečistoće spadaju: delovi stabljike, mahune, delovi lišća, seme drugih biljaka i seme drugih uljanih kultura.
U neorganske primese spadaju: pesak, zemlja, kamenje, prašina i dr.
Seme uljane repice za industrijsku preradu ne sme da sadrži primese koje se tokom prerade ne mogu odstraniti i mogu štetno delovati na zdravlje ljudi.

Jorgovanka Vlajkovac, dipl.ing
PSSS Požarevac

Pročitaj i ...

navodnjavanje soje kukuruza

Navodnjavanje soje i kukuruza će biti svakodnevica – Šabac

Vlage u zemljištu sve manje, padavine su retke i navodnjavanje soje i kukuruza će biti "normalno" za desetak godine.