Tuesday 25.02.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » OSOKA za prihranu biljaka azotom i kalijumom

OSOKA za prihranu biljaka azotom i kalijumom

pšenica
Osoka za humus

OSOKA za prihranu – Osoka predstavlja tečno organsko đubrivo koje nastaje od tečnog dela stočnih ekskremenata, tečnosti iz stajnjaka, vode dospele iz atmosfere i one koja se utroši za pranje staja.

Hemijski sastav je različit. U proseku sadrži 0,1-0,4% N, 0,01% P2O5 i 0,3-1,0% K2O. Obzirom na to da se fosfor u osoci nalazi u tragovima za osoku se kaže da je NK đubrivo. Azot se u osoci nalazi 70% u obliku amonijaka, a 30 % u obliku organskih kiselina. Amonijak je lakoisparljiv pa su gubici osoke u azotu veoma veliki. Radi sprečavanja gubitaka azota osoke, dodaju se materije koje mogu da vežu amonijak ili da deluju antiseptično tako spreče stvaranje slobodnog amonijaka. Najčešće se dodaju gips, sumporna kiselina ili superfosfat.

OSOKA za prihranu biljaka azotom i kalijumom

Obzirom na to da se u osoci azot i kaljum nalaze u lakopristupačnim oblicima, osoka je dobra za prihranjivanje. Ukoliko se koristi za prihranu da bi se sprečila pojava ožegotina na listovima biljaka, mora se obaviti njeno razblaživanje. Razblaživanje se vrši vodom u odnosu 1:1-2. Ne preporučuje se prihrana osokom povrtarskih kultura, kao ni krmnog bilja u odmaklim fazama razvoja (sem u periodu pre kretanja vegetacije).

Ako se koristi predsetveno, razblaživanje nije potrebno. Njeno iznošenje i rasturanje obavlja se po oblačnom i hladnom vremenu i potrebno ju je odmah zaorati ili zatanjirati kako bi se sprečili gubici azota.

Količine osoke koje se koriste po jednom hektaru zavise od koncentracije hraniva u njoj i potreba kultura koje gaje i kreću se od 4 do 7t.

dipl. ing. Svetlana Jerinić

PSSS Valjevo

U organskom načinu uzgoja povrća i ratarskih kultura moguća je primena osoke ali samo sa farmi koje se takođe pridržavaju principa organskog načina gajenja životinja. Sertifikacione kuće strogo poštuju proceduru i nije moguće je zaobići.

Pročitaj i ...

dobar rod žuta rđa siva pegavost prihrana pšenice faze razvoja

Koliko azota za najbolji razvoj žitarica?

Mnogobrojne analize se koriste radi utvrđivanja potrebne količine azota za razvoj pšenice. Koje su?

Leave a Reply