Tuesday 25.02.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 73)

Ratarstvo

Predsetvena priprema za setvu kukuruza

Predsetvena priprema – obrada zemljišta za kukuruz sastoji se u pripremi površinskog sloja tako da on bude što bolje isitnjen i izdrobljen za setvu. Poravnato oranje u jesen treba u rano prole?e, ?im se zemljište prosuši da se može obra?ivati, fino poravnati i pripremiti za setvu. Cilj predsetvene obrade zemljišta je da: sa?uvati vlagu u zemljištu, spre?iti porast korova, poboljša …

Opširnije »

Trips pšenice u vreme voštane zrelosti

Trips pšenice – Naj?eš?a vrsta tripsa koja se javlja na pšenici je Haplothrips tritici . Ovaj insekt je oko 2 mm, crne boje. Razvija jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu larve. Iako su larve vrlo male, lako se uo?avaju zbog njihove izrazito crvene boje. Trips pšenice dostiže maksimum leta na po?etku klasanja, a najve?a brojnost larvi je u vreme …

Opširnije »

Korovi u šećernoj repi tokom proleća

Korovi u še?ernoj repi – Zaštita še?erne repe od korova. Suzbijanju korova u še?ernoj repi se mora posvetiti posebna pažnja kako bi se ostvarili visoki prinosi. Hemijske mere zaštite, odnosno primena herbicida, ekonomski je opravdana. Obzirom da zemljišni herbicidi deluju na korove ako je u zemljištu dovoljno vlage za njihovu aktivaciju, može se desiti da aktivacija izostane u nedostatku vlage. …

Opširnije »

Suncokret zaštita od štetočine – peščara

setva suncokreta suncokret kultiviranje suncokret zaštita suncokret medna suncokret bela trulež

Suncokret zaštita – Češće vraćanje suncokreta na isto polje ,pogoduje razvoju specifičnih štetočina suncokreta. U navedene štetočine spadaju razne stenice, kukuruzna pipa, peščar, lisne vaši i stepski popac. Na području Braničevskog okruga, odrasli insekt peščara se pojavio na poljima 2014. godine pod suncokretom gde grize lišće i stabljike tek izniklih biljaka. Suncokret zaštita – Peščar (Opatrum sabulosum) prezimljava u stadijumu imaga …

Opširnije »

Poljoprivredne penzije – sve manji broj osiguranika

Poljoprivredne penzije – U novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine, novina za budu?e poljoprivredne penzionere je da ?e sada doprinose za penzijsko osiguranje upla?ivati samo jedan ?lan porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva.  Naime, vra?ena je odredba iz 2003. godine, a koja je važila do 31. decembra 2010. godine, po kojoj je obavezno …

Opširnije »

Kukuruz priprema zemljišta za nastupajuću setvu

Kukuruz priprema zemljišta. Pored ostalih agrotehni?kih mera i pravilnog odabira hibrida, za visok i stabilan prinos kukuruza potrebno je primeniti i takav sistem obrade koji obezbe?uje stvaranje povoljnih uslova za razvoj korenovog sistema. Od ovih mera velika uloga pripada osnovnoj obradi zemljišta. Od njenog izvo?enja zavisi i kvalitet ostalih operacija (predsetvena priprem, kvalitet setve, zaštita od korova i dr.). Osnovna …

Opširnije »

Kukuruz šećerac – dobar izbor na traženje kupaca

bioetanol Folijarna prihrana rastvorom UREE – Poslednjih godina ratari u Kolubarskom okrugu počeli su da primenjuju folijarnu prihranu jarih useva, najčešće kukuruza, rastvorom UREE.

Kukuruz šećerac – Kao jedan od  postrnih useva mi preporučujemo gajenje kukuruza šećerca, kulture koja se na našim njivama malo gaji a može da da dobre prinose i da obezbedi pristojnu zaradu ratarima. Kukuruz šećerac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde se konzumira u velikim količinama. Koristi se u ljudskoj ishrani onda kada je zrno u mlečnoj …

Opširnije »

Etanol pomaže ratarima -čuva cenu kukuruza

kukuruz sušenje kukuruzna zlatica balans kukuruz otkup etanol kukuruz zahtevi cena bez promene prinos kukuruza

Etanol – Tržište kukuruza: proizvodnja američkog etanola održava cene. Prema USDA (Ministarstvo za poljoprivrednu SAD), 131 Mt, tj. 35% američke proizvodnje kukuruza i 13% svetske proizvodnje namenjeno je proizvodnji etanola u Sjedinjenim Američkim Državama u 2014/15. Ovo tržište je na taj način postalo za nekoliko godina odlučujuće na tržištu kukuruza.  Tokom 2014, zahvaljujući globalnoj tražnji održana je prerada kukuruza u …

Opširnije »