Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 60)

Ratarstvo

Pesticidi, pravilni odabir rasprskivača – dizni

pesticid herbicidi fitotoksičnost pesticidi

Pesticidi – Pravilna primena pesticida ne može da se zamisli bez dobrih rasprskivača ili dizni. Ispravan odabir vrste i veličine rasprskivača je jedan od najvažnijih segmenata podešavanja prskalice za primenu pesticida. Rasprskivač određuje: količinu raspršenog materijala primenjenog naodređenu oblast, uniformnost nanetog preparata, pokrivenost koja se dobija na isprskanim površinama, i veličinu drifta (odnošenje kapi vetrom). Da bi se smanjio drift, …

Opširnije »

Zaštita useva kukuruza pre nicanja DELTA AGRAR

kukuruz zaštita useva

Zaštita useva kukuruza – nakon uspešne setve očekuje nas period borbe sa korovima. Kada je seme u zemlji treba da predupredimo rast korova koji oduzimaju vodu i hranivo kukuruzu. Kvalitet sredstava zaštite je odlučujući faktor za uspešan rast mladih biljaka kukuruza. DELTA AGRAR Vam garantuje kvalitet i uspeh.  Zaštita useva kukuruza od korova posle setve a pre nicanja Uspešno suzbijanje …

Opširnije »

Kukuruz za silažu – pravilan izbor rešava sve

kukuruz za silažu siliranje kukuruza nove tehnologije inokulanti ta dve kulture

Kukuruz za silažu – Setva kukuruza će početi uz povećanje temperature zemljišta. Poljoprivrednici, stočari vrlo često pitaju koji hibrid izabrati za pripremu kvalitetne silaže. Na tržištu se nalazi velik izbor hibrida kukuruza, različitih osobina i dužine vegetacije. Naime, hibrid koji će biti proizveden sa ciljem spravljanja silaže mora imati odredjene osobine koje ga kvalifikuju za ovu namenu . Pored velike biomase …

Opširnije »

Kukuruz njegova potreba za vlagom u zemljištu

izbor hibrida silaža hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Kukuruz njegova potreba za vlagom. Kukuruz stvara veliku nadzemnu masu pa u vezi s tim troši velike koli?ine vode po jedinici površine iako nema veliki transpiracioni koeficijent (180 do 270 ), pa se može re?i da ova biljka ekonomi?no troši vodu. Utrošak vode kukuruza zavisi od temperaturnih uslova i genotipskih razlika. Kriti?ni period za vodom je 20 dana pre i 10 …

Opširnije »

Gustina setve kukuruza, večita dilema

gustina setve kukuruza

Gustina setve kukuruza – pred svaku setvu kukuruza postavlja se pitanje – koliko biljaka posejati po hektaru ? Treba pažljivo birati u skladu sa kulturom koja je bila na njivi prethodno, kakva je agrotehnika primenjena,  kakve su prognoze metereologa za nastupajuće leto. Doneli ste odluku o hibridu koji ćete posejati, kad problem – kako uskladiti kupovinu potrebnog hibrida i rapoloživog …

Opširnije »

Integralna proizvodnja u našem interesu

organsko seme integralna proizvodnja vertikalna farma organski proizvodi

Integralna proizvodnja – Kako sve više poljoprivrednih proizvođača interesuje za organsko – integralnu proizvodnju, stiče se utisak da je jedino zanimljivo i važno izaći na tržište, plasirati proizvod i steći veću ekonomsku dobit, a da se proizvod još nije ni proizveo! Jer se kod nas malo zna, a dosta govori! Zato bih htela da kažem nekoliko važnih i bitnih činjenica koje treba …

Opširnije »

Anti drift dizne pomažu ratarima da smanje rasipanje

pesticid herbicidi fitotoksičnost pesticidi

Anti drift dizne– -obratite pažnju kada dođe vreme za korištenje sredstava zaštite!! Veoma je čest slučaj da količina upotrebljenih pesticida nije adekvatna ostvarenim rezultatima. Utrošak hemijskih sredstava je često PREVELIK. Kvalitet nekog primenjenog pesticida zavisi od mnogo faktora: od aktivne materije, faze razvoja useva, korova ili insekta, od agroekoloških uslova, od vremenski prilika u vreme primene pesticida. Zavisnost kvaliteta aplikacije pesticida …

Opširnije »

Repina sova podgrizajuća čeka mlade biljke

ispravna mehanizacija repina pipa repina sova ispravna mehanizacija

Repina sova podgrizajuća – Ove štetočine se hrane raznim biljkama, a najveće štete nanose repi, kukuruzu, suncokretu i nekim povrtarskim biljkama  ( krompiru, šargarepi i paprici). Prolećne podgrizajuće sovice napadaju biljke od sredine aprila do sredine maja, a ozime podgrizajuće sovice od kraja maja, do kraja avgusta.   Mlade gusenice oštećuju lišće, na listovima stvaraju rupe a starije pregrizaju biljke dok …

Opširnije »

Šečerna repa i zaštita od štetočina – DELTA AGRAR

šećerna repa BOLESTI silaža od šećerne

Šećerna repa i zaštita – uzgoj šećerne repe je prošle godine doneo dobar prihod zemljoradnicima. Zaštita mladih biljaka je uslov da se ostvari dobar urod na kraju. Kvalitetna sredstva za njihovu zaštitu Vam preporučuju stručnjaci Delta Agrar-a. USPEŠNO SUZBIJANJE ZEMLJIŠNIH ŠTETOčINA U USEVU ŠEćERNE REPE SA  ZEMLJIŠNIM INSEKTICIDOM PRIMIDEX FORTE  AKTIVNA MATERIJA: hlorpirifos 50g/kg+ imidakloprid 15 g/kg PRIMENA: Primidex forte …

Opširnije »