Tuesday 25.02.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 40)

Ratarstvo

Farmeri probleme imaju i u SAD – u ove jeseni

farmeri probleme soja suša ishrana krava

Farmeri probleme imaju – savremena poljoprivreda obezbeđuje ishranu stanovništva, otvara radna mesta , ali izgleda ne vole svi da su blizu uzgajališta stoke. U saveznoj državi Severnoj Karolini udruženja uzgajivača svinja su se našli na optuženičkoj klupi. Žalbe se odnose na zagađenje okoline i neprijatne mirise . Najveći svetski proizvođač svinjetine Smithfield Foods je odlukom suda kažnjen za ugrožavanje ekosistema …

Opširnije »

NAVODNJAVANJE SOJE prinosi obećavaju dobit

navodnjavanje soje

Navodnjavanje soje – Poseban značaj navodnjavanje ima u proizvodnji soje kao drugog i postrnog useva za zrno ili zelenu masu, koja se ne može obavljati u uslovima suvog rataranja. Proizvodnju soje u uslovima navodnjavanja ne treba posmatrati samo sa gledišta prinosa, njegove visine i kvaliteta, nego treba uzeti u obzir njene specifičnosti u plodoredu, odnosno plodosmeni, posebno u okviru zalivnih sistema gde …

Opširnije »

Suncokret, žetva tek kada listovi otpadnu

suncokret žetva suncokret kvalitet

Suncokret, žetva – Visina i stabilnost prinosa semena pojedinih hibrida suncokreta su osobine od najvećeg značaja kako za oplemenjivače, tako i za proizvođače. S toga je cilj gajenje hibrida visokog i stabilnog prinosa. U cilju postizanja maksimalnih prinosa semena i ulja suncokreta, neophodno je primeniti savremenu tehnologiju kada je u pitanju proizvodnja suncokreta . Agrotehničkim merama se utiče uglavnom na zemljište, …

Opširnije »

Fitotoksičnost na suncokretu – oprez sa herbicidima

suncokret setva medna fitotoksičnost setva u srbiji suncokret plamenjača

Fitotoksičnost na suncokretu . Smatra se da većina herbicida može da izazove pojavu fitotoksičnosti ako se primene u količinama većim od preporučenih, zatim ako se primene u pogrešno vreme ili u nepovoljnim uslovima. Biljne vrste se veoma razlikuju po osetljivosti prema herbicidima. Suncokret je biljna vrsta koja je vrlo osetljiva na herbicide i potrebno je u potpunosti ispoštovati preporuke koje …

Opširnije »

Porodični vetrogenerator za energiju u kući

porodični vetrogenerator

Porodični vetrogenerator – Liam F1 je mala vetrena turbina koja godišnje može da proizvede do 2.500 kilovata. Naročito zahvalan za mesta gde je električna mreža nepristupačna ili njeno dovođenje zahteva neuporedivo veće ulaganje od investiranja u vetrogenerator. Najčešći vid korišćenja obnovljivih izvora energije u svetu čini energija vetra. Visoka cena fosilnih goriva i njihova ograničenost otvara širok prostor za korišćenje vetrogeneratora. Vetar …

Opširnije »

Inovacije u poljoprivredi su uslov napretka

jabuka bolest digitalna farma dronovi inovacije u poljoprivredi

Inovacije u poljoprivredi –  ”Najnovije su procene da će usvajanje preciznih tehnologija u periodu 2015-2020 dosegnuti stopu od čak 14 procenata na godišnjem nivou”, kaže u razgovoru za agronews Maja Žikić iz novosadske kompanije InoSens.  Precizne tehnologije u poljoprivredi podrazumevaju niz servisa, niz usluga, aplikacija. Poljoprivrednici koji rade na osnovu preciznih podataka u prilici su da najbolje iskoriste inpute (pesticide …

Opširnije »

Aromatično bilje – sušenje kao vid čuvanja

neven lekovito bilje aromatično bilje

Aromatično bilje – Sušenje je jedan od najstarijih načina konzerviranja, odnosno prerade svežeg biljnog materijala. Koristi se vrlo često kao glavni način obrade, posle skupljanja ili njegove proizvodnje u polju, radi smanjivanja vlage u ubranim biljnim delovima na nivo koji obezbeđuje nesmetano čuvanje, odnosno manipulaciju do konačne upotrebe. Sveže biljne delove koji predstavljaju rod treba sušiti tako da sačuvaju boju …

Opširnije »

Hrana baciti ili je ponuditi po sniženim cenama ?

hrana baciti organsko povrtarstvo

Hrana baciti ili je ponuditi po sniženim cenama – poljoprivreda se nalazi pred velikim izazovom da nahrani u budućnosti 10 milijardi stanovnika !! Sve veća je upotreba mineralnih đubriva, pesticida u potrebi da se postignu visoki prinosi, ali limiti postoje. Sama genetika biljaka koje gajimo, velike klimatske promene, nepogode …  U svetu postoje pokreti koji upozoravaju da se veliki deo …

Opširnije »

Po meri svojih mogućnosti u investicije

mehanizacija po meri traktori redukovana obrada

 PO MERI SVOJIH MOGUĆNOSTI – Triput meri jednom seci ! – Izreka koja posebno dobija na značaju kada su u pitanju velika ulaganja. Dobra priprema i detaljno planiranje su osnov svake dugoročne investicije.Visok iznos uloženog novca i rešenje koje će se koristiti više godina dovoljan su razlog  da se dobro razmisli u kojoj meri će ta investicija biti iskorišćena i isplativa. Odakle …

Opširnije »

Pesticidi – kako postupati sa njima, kako ih mešati

hemikalije pesticidi trovanja hemija u pesticidi njihov reciklažni orošivači pšenica folijarna

Pesticidi – Korisnici pesticida su često u prilici da istovremeno koriste više pesticida u cilju suzbijanja većeg broja štetnih organizama radi istovremene zaštite biljaka od bolesti i štetočina. Mešanje pesticida je delikatan posao koji je potrebno pažljivo i dobro uraditi. Pri nestručnom mešanju pesticidi može bitno da se izmeni kvalitet i efekat zaštite i dođe do drugih, neželjenih posledica. Iz …

Opširnije »