Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 40)

Ratarstvo

Sistematska kontrola zemljišta – dobar rod

parapodzoli obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta kalcijum u

Sistematska kontrola plodnosti zemljišta u 2018 godini – Uspešna biljna proizvodnja nije moguća bez uvođenja savremenih pristupa i naučno-stručnih metoda u planiranju i postizanju visokih i stabilnih prinosa. Jedan od veoma značajnih poduhvata na tom planu je svakako uvođenje sistema kontrole plodnosti zemljišta, kao naučne osnove za racionalno primenjivanje mineralnih đubriva, prema zahtevima pojedinih kultura i stvarnom stanju plodnosti na određenim …

Opširnije »

Pšenica nove sorte za kvalitetnije zrno i viši prinos

cene raduju bolesti žita fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza kvalitet zrna otkup 20 dinara

Pšenica nove sorte – Kako postiši više prinose ne koristeći hemijska sredstva i genetski inženjering ? Možda je rešenje več našeno. Naučnici Moskovskog istraživačkog poljoprivrednog instituta Nemćinovka, poznatog centra za razvoj pšenice, razvili su posebne sorte ozime pšenice, koje po sadržaju korisnih elemenata nadilaze postojeće vrste. Mogu rasti u zoni smanjene kvaliteta zemljišta i u hladnijim klimatskim uslovima i pritom osiguravaju …

Opširnije »

Agrotehnika u službi prinosa pšenice

naturalna razmena agrotehnika žitni moljac pšenica za razmenu otkup

Agrotehnika u službi prinosa pšenice – Faktori koji će uticati na prinos pšenice u sezoni 2018/2019 a na koje svakako možemo uticati je agrotehnika odnosno njeni činioci: plodored, osnovna obrada,predsetvena priprema, đubrenje, setva i mere nege u toku vegetacionog perioda. Pored agrotehnike vremenski uslovi će umnogome uticati na prinos. Plodored – Pšenica ne podnosi monokultutu. Pogoduju joj predusevi koji rano „napuštaju“ …

Opširnije »

Fosfor u zemljištu – njegov značaj za biljke

fosfor u zemljištu

Fosfor u zemljištu – Kruženje fosfora u zemljištu je veoma značajan mikrobiološki proces. Zna se da fosfora u zemljištu ima u proseku oko 0,15 %. Najveći deo se u zemljištu nalazi u obliku neorganskih jedinjenja, a ostatak je u organskim jedinjenjima. Tu spadaju nukleinska kiseline, fosfolipidi i dr. Njegova pristupačnost za biljke najvećim delom zavisi od pH vrednosti koga ima …

Opširnije »

Đubrenje pred setvu daje snagu semenu

 Sintetičko azotno đubrivo đubrenje pred setvu osnovno đubrenje prihrana pšenice

Đubrenje pred setvu – Za postizanje visokog prinosa pšenice potrebno je obezbediti sve neophodne elemente biljne ishrane, pre svega azot, fosfor i kalijum. Potrebe pšenice za azotom u pojedinim fazama su veće od nicanja do kraja bokorenja ,znatno manja od kraja bokorenja do početka klasanja, a od početka klasanja do kraja vegetacije potrebe za azotom se povećavaju. Fosfor ubrzava razviće …

Opširnije »

HHO gas za uštedu i bolju efikasnost motora

hho gas

HHO gas za uštedu – „HS-VG“ namenjen je za proizvodnju “HHO” gasa, dodatnog goriva za sve tipove dizel, benzinskih, plinskih i drugih motora sa unutrašnjim sagorevanjem goriva. Ugradnjom „HS-VG“ u vozilo ostvarujete uštedu glavnog pogonskog goriva od 10 do 30 %. „HS-VG“ za rad koristi napon 12 V i 24 V jednosmerne struje sa vozila. „HS-VG“ troši destilovanu ili čistu …

Opširnije »

Vreme berbe kukuruza određuje vlaga zrna

zastoj kombajna vreme berbe

Vreme berbe kukuruza je uslovljeno sadržajem vlage u zrnu. Pri ručnoj kao i berbi beračima berba se obavlja u punoj zrelosti. Puna zrelost se određuje na osnovu najnižeg sadržaja vlage u zrnu, odnosno pri količini vlage koja omogućava bezbedno čuvanje kukuruza u koševima. U savremenoj proizvodnji kukuruza, kakvoj svi težimo, gde je berba mehanizovana potpuno, berba se obavlja u tehnološkoj …

Opširnije »

Klijavost semena – važan faktor prinosa kultura

primingovano poljska klijavost premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

Klijavost semena – Porast prinosa prati povećana poljska klijavost semena pri njenoj optimalnoj količini. Na poljsku klijavost semena veliki uticaj imaju zemljišni i meteorološki uslovi koji se ostvaraju u periodu setva – nicanje. S toga je veoma bitno znati optimalne temperature, vlažnost i aeraciju setvenog sloja zemljišta da bi se povećala poljska klijavost semena.  Na osnovu ovih pokazatelja treba menjati …

Opširnije »

Krmne ozime kulture daju hranu na proleće

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Krmne ozime kulture – Nedostatak padavina i visoke temperature su značajno smanjile prinose gajenih biljaka, pa i krmnih kultura. Da bi umanjili ovakav negativan uticaj suše i nedostatak krmnog hraniva, potrebno je obaviti jesenju setvu krmnih vrsta, jer one mogu u rano proleće dati odgovarajuće prinose zelene krme. Stočni kelj – Seje se od početka septembra do sredine oktobra. Količina …

Opširnije »