Tuesday 25.02.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Pšenica – kvalitet i naši standardi kvaliteta – METRON

Pšenica – kvalitet i naši standardi kvaliteta – METRON

PŠENICA kvalitet
“METRON”

Proizvođači testenina i keksa žele da otkupljena pšenica i njen kvalitet bude visok, sa dobrim osobinama za preradu. Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod ima određenu upotrebnu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, hleba i peciva, testenina, keksa i drugih proizvoda. Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, pšenica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Vrednost pšenice kao sirovine u tehnologiji hrane određuje se prema morfološkim, organoleptičkim i biohemijskim i tehnološkim osobinama, a vrednost pšenice kao robe u prometu određuje se raznim elementima kvaliteta propisanim propisima o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti.

 Kvalitet pšenice određuje se:

 • organoleptičkim svojstvima,
 • sadržajem i vrstom primesa,
 • sadržajem vode,
 • hektolitarskom masom,
 • kvalitetnom klasom, određenom na osnovu procenta sirovih proteina i sedimentacione vrednosti,
 • prisustvom štetočina,
 • prisustvom mikroorganizama i
 • prisustvom ostataka sredstava za zaštitu bilja, uništenje korova i štetočina

Pšenica kvalitet i naši standardi kvaliteta

“METRON” nudi savremenu laboratorijsku i mernu opremu i opremu za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, prodaju, kalibrisanje i servisiranje laboratorijske merne opreme, kao i laboratorijske usluge za ispitivanje poljoprivredno/prehrambenih proizvoda.

Organoleptička svojstva

Pšenica koja se stavlja u promet kao sirovina za mlinsku industriju mora biti zrela i zdrava, svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa i ne sme imati strani miris i ukus sledećeg porekla:

 • na skladišne štetočine,
 • na plesni i sneti,
 • na semenke žitnih korova, na pokvarenost usled lošeg skladištenja ili nepravilnog transporta,
 • na strane materije (petrolej, sumpor i dr.),
 • na sredstva za zaštitu bilja i uništenje skladišnih štetočina.

Primese u pšenici

Primesama u pšenici podrazumevaju se svi sastojci koji ne predstavljaju pšenična zrna, kao i ona zrna pšenice koja se smatraju primesom.
Primese se dele:

 1. Organske bele primese (lomljena i štura zrna, druga žita, proklijala zrna, nagrižena zrna), organske crne primese (seme korova, glavnica raži, zrna oštećena veštačkim sušenjem, pokvarena zrna, glavničava zrna, nematodna zrna, slama pleva, drvo i dr.),
 2. Neorganske primese (zemlja, pesak, kamen, prašina, staklo) i primese životinjskog porekla (delovi insekata i insekti)

Procenat vlage 

Pod sadržajem vlage podrazumeva se gubitak mase koji pšenica pretrpi pod određenim uslovuma utvrđen standardnom metodom.

Hektolitarska masa 

Pod hektolitarskom masom podrazumeva se masa jednog hektolitra pšenice izražena u kg, utvrđena standardnom metodom preračunato na pšenicu sa 13% vode.

Klase kvaliteta 

Na osnovu sadržaja sirovih proteina i sedimentacione vrednosti pšenice se razvrstava u I, II i III klasu.

Klasa   Sirovi proteini u %  Sedimentaciona vrednost

I                Najmanje 13,0              Najmanje 40

II              Najmanje 11,5              Najmanje 30

III            Najmanje 10,0              Najmanje 18

Prisustvo štetočina i pesticida 

Pšenica koja se stavlja u promet kao sirovina za mlinsku industriju ne sme da sadrži žive štetočine u razvijenom ili više razvojnom stadijumu. Ostaci pesticida ne smeju preći količinu dozvoljenu posebnim propisima.

Standardni kvalitet pšenice 

Pod standardnim kvalitetom pšenice koji se uzima kao osnova za obračun u procentima podrazumeva se pšenica sa 13% vode, 76 kg hektolitarske mase i sa 2% primesa.

MINIMALNI USLOVI KVALITETA po standardu za prijem pšenice kod otkupa je, najviše 15% vode, hektolitarska masa najmanje 74 kg i količina ukupnih primesa najviše 8%.

PSSS Požarevac    
Jorgovanka Vlajkovac, dipl.ing.

Pročitaj i ...

dobar rod žuta rđa siva pegavost prihrana pšenice faze razvoja

Koliko azota za najbolji razvoj žitarica?

Mnogobrojne analize se koriste radi utvrđivanja potrebne količine azota za razvoj pšenice. Koje su?

Leave a Reply