Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 30)

Ratarstvo

Penzije poljoprivrednika male, doprinos PIO 72.000 dinara

poljoprivreda na redu pravilnik o obećanje penzije poljoprivrednika porez u poljoprivredi

Penzije poljoprivrednika – Poljoprivreda nam donosi neto prihod sa inostranstvom, poljoprivrednici kukaju – traže pomoć i pravdu, država … Procena ukupne vrednosti poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu je 5,2 milijarde US dolara ( to je u 2017. godini bilo 4,8 milijardi US dolara ), više za 21% !! Toliki novac ostvaren u godišnjoj prorizvodnji, toliki manjak u PIO kasi. Prema …

Opširnije »

PDV u poljoprivredi – ko je obveznik ?

pdv u pravilnik o ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II poljoprivreda zahteva razvoj poljoprivrede podsticaji ipard javni poziv ipard isplata

PDV u poljoprivredi. Porez na dodatu vrednost ( PDV) je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Poljoprivrednik poreski obveznik je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti …

Opširnije »

SWOT analiza za donošenje pravih odluka

pdv u pravilnik o ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II poljoprivreda zahteva razvoj poljoprivrede podsticaji ipard javni poziv ipard isplata

SWOT analiza je tehnika strategijskog menadžmenta za analizu snaga i slabosti gazdinstva, šansi i opasnosti iz okruženja, radi pronalaženja adekvatne strategije ponašanja poljoprivrednog gazdinstva u poslovnom okruženju.  SWOT analiza – naziv potiče od pojmova strengths (strateške snage), weekness (strateške slabosti), opportunities (strateške šanse) i threats (strateške pretnje). SWOT analiza se obično primenjuje u makroekomomiji – kada se analizira privredna grana, ekonomija …

Opširnije »

Bokorenje – čvor bokorenja određuje prinos

jecam beleži bokorenje jare žitarice ječam prolećna žuta patuljavost

Bokorenje – čvor bokorenja. Predstavlja životni centar ozimih kultura. Usled niskih temperature i nespremnog ulaska same biljke u zimu, listovi preko zime izmrznu, ili iz bilo kojih razloga propadne nadzemna masa, a čvor bokorenja ostane živ, biljka će se ponovo regenerisati. No, ako se desi uginuće čvora bokorenja, povlači za sobom uginuće cele biljke. Dubina na kojoj se nalazi čvor …

Opširnije »

Isplata farmerima u SAD -u , nadoknada štete

cena rata isplata farmerima

Isplata farmerima u SAD -u  će krenuti od danas, sa dve nedelje zakašnjenja. Više od 12 milijardi dolara je odredila VLADA SAD za nadoknadu farmerima jer trgovinski rat sa Kinom je doneo minuse u budžetima farmera. Najviše će dobiti uzgajivači soje , čak 7, 259 milijardi US dolara , za svaki bušel soje 1,65 US dolara !! Ovo je drugi …

Opširnije »

Sumpor u ishrani biljaka kao uslov dobrog rasta

buvač kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden sumpor u ishrani zbijenost glavice rasol od kiselog

Sumpor u ishrani biljaka – Sumpor (S) je veoma rasprostranjen element u prirodi. U zemljištu se sadržaj sumpora kreće od 0,01-0,025%, a od te količine oko 80% čini organski sumpor a 20% neorganski sumpor. Biljke usvajaju sumpor iz zemljišta u vidu sulfatnog SO4 2-jona, sulfidnog SO3 2-jona i u vidu sumpor dioksida (SO2) iz atmosfere. Pre ugradnje u organsku materiju …

Opširnije »

Jare sorte pšenice za setvu u proleće

n min metoda zaštita žita jare sorte bokorenje kod n-min uslovi za tretiramo seme virusi na mladim biljkama

Jare sorte pšenice  Proizvođači koji žele da obave setvu u narednom periodu pa sve do proleća treba da upotrebe fakultativne i jare sorte pšenice. Proces jarovizacije, koji pšenici omogućava da klasa i sazri, kod jare može da se odvija i pri temperaturi od 5 – 10 C za razliku od ozime, kojoj je za ovaj proces neophodna niža temperatura, od 0 – …

Opširnije »

Suncokret monokultura nije dozvoljena kao izbor

izvoz poljoprivrednih suncokret gubici suncokret monokultura

Suncokret monokultura – Svaka godina je posebna, kada suncokret dobro rodi cena je niska, lošiji rod donosi višu cenu. Plodored je uslov dobrog roda suncokreta bez obzira na klimatske uslove i agrotehničke uslove. Suncokret posle ozimih žita je odlična kombinacija. Mesto suncokreta u plodoredu – Suncokret uopšte NE podnosi monokulturu. Pri ovakvom načinu gajenja podbacuje u prinosu, a podbačaj je veći …

Opširnije »

Spremiti traktor za zimski san

mehanizacija po meri traktori redukovana obrada

Spremiti traktor – Kada se traktor stavi van upotrebe na nekoliko meseci u zimskom periodu, preporučuje se da se obave mere zaštite, kako bi se obezbedilo da na traktoru ne dođe do nekih oštećenja za vreme stajanja. Spremiti traktor za zimski san  Prilikom konzerviranja traktor mora biti apsolutno ispravan, ukoliko to nije slučaj, prvo ga dovesti u ispravno stanje pa …

Opširnije »