Tuesday 25.02.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 20)

Ratarstvo

Koren njegov značaj, korenske dlačice

koren treba trips koren njegov značaj luk srebrnjak azot

Koren njegov značaj –  Jedna od osnovnih uloga korena je usvajanje mineralnih materija. Stoga su njegova fiziološka aktivnost i razvijenost od velikog značaja za obezbeđenje biljaka mineralnim materijama.  Životna aktivnost, građa, moćnost korenovog sistema zavisi od osobina biljaka i niza ekoloških činilaca. Apsorpcionu sposobnost korena u velikoj meri povećavaju korenske dlačice. One mogu površinu korena da povećaju čak i za deset …

Opširnije »

Zob je samooplodna, zahvalna za gajenje

ovas zob ovas biljka

Zob za gajenje – Zob ili ovas (Avenia sativa) spada u porodicu trava. Korijen se sastoji od primarnog (tri korijenčića) i sekundarnog korijenovog sistema, koji je jako dobro razvijen, prodire duboko u tlo (do 2 m) i ima veliku sposobnost usvajanja hraniva. Stabljika je šuplja, visoka 60-120 cm, sastavljena 5-6 nodija. List zobi sastoji se od lisnog rukavca i lisne plojke, …

Opširnije »

SUNCOKRET setva uz preventivnu zaštitu semena

suncokret setva medna fitotoksičnost setva u srbiji suncokret plamenjača

Suncokret setva – Kod ranih hibrida  je smanjenje prinosa slabije izraženo sa kasnijom setvom. Vremenom setve kod hibrida kraće vegetacije može se uticati i na izbegavanje nepovoljnih činilaca (vremenski uslovi, bolesti i štetočine) u kritičnim fazama razvoja biljke prema tom faktoru. Ranija setva u odnosu na kukuruz. Optimalno vreme setve za standardne hibride je treća dekada marta i prva dekada aprila, …

Opširnije »

Suzbijanje korova u strnim žitima ovog proleća

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

SUZBIJANJE KOROVA U STRNIM ŽITIMA – Pojava korova u strnim žitima dovodi do značajnog smanjenja prinosa ( 10-15 %). Osim smanjenja prinosa stvaraju se probleme prilikom žetve, kao i pojavu raznih bolesti i štetočina na usevima kao prelazni domaćini. Korove delimo na: širokolisne i i uskolisne (travne), a daljom podelom na: jednogodišnje (razmnožavaju se semenom) i višegodišnje (razmnožavaju se vegetativno …

Opširnije »

Gustina setve kukuruza – koliko biljaka za siguran prinos na jesen

fosfor manjak plodored gustina setve fenofaze razvoja

Gustina setve kukuruza – Prva komponenta prinosa je broj biljaka po jedinici površine. Setvom kukuruza na postavljeno – planirano rastojanje treba da se stvore uslovi za željeni broj biljaka u žetvi. Hibridi kukuruza poseduju različita biološke osobine i za postizanje željenih prinosa zahtevaju različite gustine u žetvi. Stoga je veoma važno da proizvođači ispoštuju preporučene sklopove zadate od strane selekcionera za …

Opširnije »

Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

tatula korov korovi u pšenici

Korovi u pšenici nakon setve pšenice predstavljaju veliki problem jer uzimaju korisne materije pšenici i ometaju njen fizički razvoj. Dominantni korovi u pšenici poređani prema zastupljenosti su sledeći: Zimsko-prolećni aspekat: stellaria media, veronica hederifolia, fumaria officinalis, galium aparine, lami um spp., adonis aestivalis, fumaria officinalis, sinapis arvensis Prolećno – letnji aspekat: cirsium arvense, convolvulus arvensis, bilderdyikia convolvulus, polygonum persicaria, polygonum …

Opširnije »

Silosi oprema za skladištenje – Konkurs AP Vojvodina

silosi oprema kukuruz u zrnu razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta silos zagrevanje

Silosi oprema za skladištenje – Sve veći prinosi po hektaru često pred poljoprivrednike postave problem – gde to sve spremiti? Ako prodaju u žetvi, cena je niska, ako proizvode skladištite možete prodati kada je cena povoljnija i obezbeđuje veći prihod. Nudi Vam se mogućnost da izgradite skladišta. Povoljni krediti Vam se nude – kamata 1,5% na godišnjem nivou (uz valutnu …

Opširnije »

Biopreparati protiv imunosistema kod štetnika

biopreparati

Biopreparati  protiv imunosistema – Stalna borba između poljoprivrednika i štetočina koji nanose velike finansijske štete. Upotrebljavaju se hemijske materije za ubijanje i smanjenje broja štetnika. Vremenom, nakon duže primene insekticida štetnici stiču imunitet i tako se borba nastavlja. Na Univerzitetu u Novosibirsku su nakon istraživanja uspeli da stvore biopreparat koji slabi i čak uništava imuni sistem insekata Insekti postaju otporni …

Opširnije »

Repina pipa napada biljke sa dva kotiledona

ispravna mehanizacija repina pipa repina sova ispravna mehanizacija

Repina pipa – Visoke temperature su izmamile i štetnike iz zemljišta. Temperature više od + 16 C pogoduje REPINOJ PIPI da počne i da leti i tako lakše dospeva do novih repišta. Primenite zaštitna sredstva po potrebi. Nakon setve šećerne repe proizvođače upozoravamo na redovite preglede setvenih površina na prisutnost značajnog štetnika – repinu pipu. Repina pipa (Bothynoderes punctiventris) je veliki …

Opširnije »