Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Pelet kao efikasno gorivo za grejanje

Pelet kao efikasno gorivo za grejanje

Pelet kao efikasno gorivo – Grejanje na pelet beleži veliki porast u Americi i svuda u svetu, pa tako i u Srbiji. Pelet (pellet) je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala, a koristi se za grejanje. On predstavlja veoma efikasno gorivo za grejanje, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta (drveni pelet), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta (agro pelet).

Kako možete napraviti pelet i ostvariti prihod?

Pelet kao efikasno gorivo 

Pelete su veoma pogodne za korišćenje jer zahtevaju malo skladišnog prostora. Pogodne su za upotrebu i iz razloga što se koriste u kotlovima koji mogu biti potpuno automatizovani, kao i zbog toga što stvaraju vrlo malo pepela. Pelete, kao i biomasa uopšte, postaju sve češći vid grejanja. Biomasa je dugoročno rešenje, dok ostalih goriva ima u sve manjim i ograničenim količinama. Pelet kuglice su vrlo guste i mogu biti proizvedene s niskim sadržajem vlage (ispod 10%) koji im omogućuje da gore na vrlo visokoj temperaturi i uz povećanu efikasnost. Takođe, njihova redovna geometrija i mala veličina može im omogućiti automatsko hranjenje peći uz mala podešavanja. a sa druge strane je visoko ekološki energent jer ispušta najmanje CO2 emisija u vazduh i tako čuva zdravlje ljudi i doprinosi u borbi protiv globalnog zagrejavanja. Korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grejanje, zamenjuje:

  • 500 litara lož – ulja, ili
  • 450 kg propana – butana, ili
  • 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili
  • 4.800 kilovat – časova električne energije,

i značajno smanjuje emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida, sumpor dioksida i žive, a po sagorevanju ostavlja tek 0,5 – 1% pepela.

Prosečnom domaćinstvu je potrebno 2,67 tona peleta (cena drvenih peleta se kreće od 130 – 180 € / tona u zavisnosti od kvaliteta). 

Marko Bogojević, dipl. inž. agroekonomije

Informacije – PELET C,  Sonje Marinković 11, 21235 Temerin, Srbija.
Dragan Cvetković – generalni direktor +381 63 849 8694

Pročitaj i ...

pdv u pravilnik o ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II poljoprivreda zahteva razvoj poljoprivrede podsticaji ipard javni poziv ipard isplata

SWOT analiza za donošenje pravih odluka na gazdinstvu

SWOT analiza Vam može ukazati u čemu ste dobri, ko Vam je konkurencija i kako do cilja - pristojan život od svoga rada.