Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Plodnost zemljišta – kako na nju utiče sastav zemljišta?

Plodnost zemljišta – kako na nju utiče sastav zemljišta?

Poljoprivreda zavisi od tla, njegovog sastava i količine hranljivih materija i od njih zavisi plodnost zemljišta. Humus je važan zato ga čuvajte i povećajte unosom stajskog đubriva. Sadržaj kalcijum karbonata određuje koliko će se đubriva usvojiti od strane biljaka. Ph vrednost odlučuje o pristupačnosti fosfora.

Uticaj hemijskih i fizičkih osobina zemljišta na plodnost – autor
Pantelić Ljubodrag

Kontrola plodnosti pruža dobru informaciju o stanju hranljivih elemenata u zemljištu. Na stanje plodnosti pored hemijskih utiču i fizičke osobine zemljišta posebno njegov mehanički sastav. Dakle, mehanički sastav utiče na strukturu, vodno-vazdušne, toplotne osobine, kao i hranljivi režim zemljišta. Takođe od njega zavisi i adsorptivna sposobnost i akumulacija hranljivih materija u zemljištu.

Laka i peskovita zemljišta slabo zadržavaju vodu, imaju malu adsorptivnu sposobnost i nizak sadržaj hraniva, pa se primenjena đubriva lako ispiraju i mali je procenat nihovog iskorišćavanja. S druge strane, glinovita zemljišta su dobro obezbeđena pristupačnim hranivima, velike su adsorptivne sposobnosti, a unošenje đubriva se može vršiti bez rizika od njegovog ispiranja. Međutim, kod glinovitih zemljišta, postoje ograničenja u gajenju nekih biljnih vrsta ukoliko su ona dobijena i sa nepovoljnom strukturom.

Najpovoljnija zemljišta za gajenje biljaka su ona koja su dobro aerisana, povoljnih vodno-vazdušnih osobina i dobro obezbeđena hranljivim elementima, pa je đubrenje na njima moguće prilagoditi potrebama gajenih biljaka.

Plodnost zemljišta

Od hemijskih osobina koje značajno utiču na đubrenje pojedinih vrsta najznačajnije su:

  • reakcije zemljišta
  • sadržaj karbonata
  • sadržaj humusa
  • sadržaj pojedinih makro i mikro elemenata.

Reakcija zemljišta pokazuje značajan uticaj na rast i razviće gajenih kultura, na brzinu i pravac hemijskih i biohemijskih procesa koji se odigravaju u zemljištu, a istovremeno, bitno utiče na preporuke za izbor vrste i doze primene đubriva.

Sadržaj kalcijum karbonata utiče na efikasnost primenjenih đubriva, preko direktnog i indirektnog uticaja na promenu pH vrednosti, koja je od velike važnosti za odvijanje brojnih procesa vezanih za ishranu biljaka. Optimalne vrednosti CaCO3 povoljno deluju na strukturu zemljišta (formiranje stabilnih Ca-humusa) i na pristupačnost hraniva biljkama u veoma krečnom zemljištu, sa niskim sadržajem organske materije, dolazi do imobilizacije fosfora i većine mikroelemenata, kao i do deficita Mg i K.

Takođe, visok sadržaj karbonata u zemljištu, dovodi do smanjenja procesa fotosinteze, prinosa i ukupnog sadržaja suve materije. Poznato je da visok sadržaj karbonata u zemljištu izaziva imobilizaciju gvožđa i cinka i dovodi do pojave hloroze.

Humus je izuzetno važna komponenta zemljišta. On poboljšava strukturu, predstavlja izvore hranljivih materija u zemljištu i značajan faktor u očuvanju plodnosti.

PROČITAJTE I : Đubriva u organskoj proizvodnji

Na kraju treba i spomenuti da od ph vrednosti zemljišta, Al i Fe jona, zavisi pristupačnost fosfora. Takođe i pristupačnost kalijuma i magnezi-juma zavisi od ph vrednosti s tim što magnezijum pokazuje jak antagonski odnos sa kalijumom, što prilikom utvrđivanja količine magnezijuma za biljke treba da imamo u vidu.

Pročitaj i ...

Setva kukuruza – optimalni rokovi setve

Setva kukuruza je u toku. Vreme je optimalno, ali koliko zrna po hektaru posejati? Izračunajte sami.