Saturday 18.01.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Plodnost zemljišta – kako na nju utiče sastav zemljišta?

Plodnost zemljišta – kako na nju utiče sastav zemljišta?

Poljoprivreda zavisi od tla, njegovog sastava i količine hranljivih materija i od njih zavisi plodnost zemljišta. Humus je važan zato ga čuvajte i povećajte unosom stajskog đubriva. Sadržaj kalcijum karbonata određuje koliko će se đubriva usvojiti od strane biljaka. Ph vrednost odlučuje o pristupačnosti fosfora.

Uticaj hemijskih i fizičkih osobina zemljišta na plodnost – autor
Pantelić Ljubodrag

Kontrola plodnosti pruža dobru informaciju o stanju hranljivih elemenata u zemljištu. Na stanje plodnosti pored hemijskih utiču i fizičke osobine zemljišta posebno njegov mehanički sastav. Dakle, mehanički sastav utiče na strukturu, vodno-vazdušne, toplotne osobine, kao i hranljivi režim zemljišta. Takođe od njega zavisi i adsorptivna sposobnost i akumulacija hranljivih materija u zemljištu.

Laka i peskovita zemljišta slabo zadržavaju vodu, imaju malu adsorptivnu sposobnost i nizak sadržaj hraniva, pa se primenjena đubriva lako ispiraju i mali je procenat nihovog iskorišćavanja. S druge strane, glinovita zemljišta su dobro obezbeđena pristupačnim hranivima, velike su adsorptivne sposobnosti, a unošenje đubriva se može vršiti bez rizika od njegovog ispiranja. Međutim, kod glinovitih zemljišta, postoje ograničenja u gajenju nekih biljnih vrsta ukoliko su ona dobijena i sa nepovoljnom strukturom.

Najpovoljnija zemljišta za gajenje biljaka su ona koja su dobro aerisana, povoljnih vodno-vazdušnih osobina i dobro obezbeđena hranljivim elementima, pa je đubrenje na njima moguće prilagoditi potrebama gajenih biljaka.

Plodnost zemljišta

Od hemijskih osobina koje značajno utiču na đubrenje pojedinih vrsta najznačajnije su:

  • reakcije zemljišta
  • sadržaj karbonata
  • sadržaj humusa
  • sadržaj pojedinih makro i mikro elemenata.

Reakcija zemljišta pokazuje značajan uticaj na rast i razviće gajenih kultura, na brzinu i pravac hemijskih i biohemijskih procesa koji se odigravaju u zemljištu, a istovremeno, bitno utiče na preporuke za izbor vrste i doze primene đubriva.

Sadržaj kalcijum karbonata utiče na efikasnost primenjenih đubriva, preko direktnog i indirektnog uticaja na promenu pH vrednosti, koja je od velike važnosti za odvijanje brojnih procesa vezanih za ishranu biljaka. Optimalne vrednosti CaCO3 povoljno deluju na strukturu zemljišta (formiranje stabilnih Ca-humusa) i na pristupačnost hraniva biljkama u veoma krečnom zemljištu, sa niskim sadržajem organske materije, dolazi do imobilizacije fosfora i većine mikroelemenata, kao i do deficita Mg i K.

Takođe, visok sadržaj karbonata u zemljištu, dovodi do smanjenja procesa fotosinteze, prinosa i ukupnog sadržaja suve materije. Poznato je da visok sadržaj karbonata u zemljištu izaziva imobilizaciju gvožđa i cinka i dovodi do pojave hloroze.

Humus je izuzetno važna komponenta zemljišta. On poboljšava strukturu, predstavlja izvore hranljivih materija u zemljištu i značajan faktor u očuvanju plodnosti.

PROČITAJTE I : Đubriva u organskoj proizvodnji

Na kraju treba i spomenuti da od ph vrednosti zemljišta, Al i Fe jona, zavisi pristupačnost fosfora. Takođe i pristupačnost kalijuma i magnezi-juma zavisi od ph vrednosti s tim što magnezijum pokazuje jak antagonski odnos sa kalijumom, što prilikom utvrđivanja količine magnezijuma za biljke treba da imamo u vidu.

Pročitaj i ...

kukuruz sušenje kukuruzna zlatica balans kukuruz otkup etanol kukuruz zahtevi cena bez promene prinos kukuruza

Prinos kukuruza veći ako biljka smanji svoj imunitet?

Može li biti više kukuruza sa istih površina? Naučnici su otkrili da gen G beta može tome doprineti.