Wednesday 22.01.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Pre-em herbicidi štite kukuruz od korova pre nicanja

Pre-em herbicidi štite kukuruz od korova pre nicanja

Herbicidi su postali uobičajena praksa u zaštiti kukuruza od korova. Pre-em herbicidi su važni jer kukuruz dugo niče i korovi imaju dovoljno sunca i vode za rast.

Sve obradive površine koje su zasejane sastoje se od dve komponente gajene biljke i korova. Dobro je poznato da se korovi javljaju od kada datira zemljoradnja. Korovske biljke predstavljaju posebnu ekološku grupu biljaka koje se javljaju uglavnom kao pratioci biljaka.

Suzbijanje korova u kukuruzu primenom pre-em herbicida

Savremena proizvodnja kukuruza, pored ostalih agrotehničkih mera, podrazumeva i uništavanje korova, koji često smanjuju prinos i do 20%. Pored mehaničkog uništavanja korova (okopavanje, plevljenje i sl.) najširu primenu nalaze HERBICIDI, odnosno sredstva za suzbijanje korova hemijskim putem.

Kukuruz je biljka koja ima širok sklop, spor početni razvoj pa tek nakon dva meseca dostigne visinu kojom zatvara međuredni prostor tako da je jako važno suzbijanje korova posle setve a pre nicanja kukuruza primenom pre-em herbicida.

Pre-em herbicidi pre nicanja

Da bi se efikasno suzbili korovi hemijskim putem, treba voditi računa o pravilnom izboru herbicida, izboru fenološkog razvoja biljaka, doze preparata, kvalitetne tehnike primene, kao i vremenskih uslova primene.

Za herbicide koji se primenjuju pre nicanja kulturnih biljaka tzv. “zemljišni herbicidi”, od velikog je značaja dobra pripremljenost zemljišta, jer samo tada može se očekivati ujednačena primena herbicida, a time i efikasnost delovanja na korove. Ova grupa herbicida je jednostavna za primenu, nije zavisna od vremenskih uslova niti od faze razvoja kukuruza i korova, nema fitotoksičnosti i dovaljan je jedan prohod prskalicom. Posle setve, a pre nicanja se mogu koristiti sledeći preparati koji deluju i na jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove, kao što su:

  • MERLIN FLEXX
  • LUMAX 537, 5 SE

Takođe za suzbijanje korova posle setve a pre nicanja za suzbijanje ukolisnih korova preporučujemo neki od preparata:

  • DUAL GOLD
  • STOMP
  • ZANAT

Ovim preparatima zbog proširenja spektra delovanja i na širokolisne korove treba dodati preparat:

• CALISTO

Što se tiče zemljišnih herbicida, treba voditi računa o opasnostima od zanošenja na susedne kulture. Što se tiče zemljišnih herbicida voda ima ulogu samo da ravnomerno rasporedi propisanu količinu preparata po jedinici površine. Obično je potrebno 300-600 l/ ha. Manje doze koriste se na lakšim, a veće na težim tipovima zemljišta. Doza je količina preparata koja se primenjuje na jedinicu površine tj. na 1 ha.

Napomena:

Prskanje treba obaviti u kasnim popodnevnim časovima, po mirnom vremenu bez vetra. Svi preparati su otrovni za ljude, životinje, ribe i pčele. Potrebno je pridržavati se preporuka o primeni preparata kao i mera predostrožnosti uz obavezno koriščenje zaštitne opreme, kako prilikom pripreme čorbe za prskanje, tako i za vreme izvođenja prskanja.

 Sandra Miletaković, dipl.inž.

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima