Tuesday 18.02.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prinos kukuruza u jesen 2020. godine sada se određuje

Prinos kukuruza u jesen 2020. godine sada se određuje

Berba kukuruza je gotova međutim sada treba razmišljati kako da setva kukuruza 2020. bude uspešna i prinos kukuruza bude viši od 10 tona po hektaru. Priprema zemljišta i unošenje đubriva u jesen ove godine doneće Vam visoke prinose sledeće jeseni. To se čini dalekim, ali ako sada učinite prave stvari radovaćete se kada budete spremali zrna kukuruza u silose oktobra 2020. godine. Šta treba uraditi da se to i ostvari?

SAD SE MISLI O KUKURUZU – autor dipl. inž. DARKO SIMIĆ

Odnos prema najvažnijoj ratarskoj kulturi u nas, zasigurno se gleda već u jesenjoj pripremi pa možemo reći da je to zapravo i najvažniji momenat u proizvodnji kukuruza. Poznavanje migracije makro elemenata kao važan faktor je za sam pravilan rast i razvoj a može da utiče na sam dalji tok vegetacije kukuruza.

S namerom naglašavamo sporu migraciju makro elemenata kako bi stavili do znanja poljoprivrednim proizvođačima korisnost zaoravanja startnih đubriva sa kojima zapravo spuštamo glavna hraniva u zonu korenovog sistema a samim tim I pravilno je hranimo.

Sada ćemo navesti pravilne načine aplikacije makro elemenata.

Kukuruz je dominantna kultura s obzirom da zauzima najveće površine od svih ratarskih kultura.

Za formiranje jedne tone prinosa zrna i odgovarajuću vegetativnu masu iz zemljišta iznese: 25-30 kg N, 10-15 kg kg P2O5, 20-25 kg K2O.

Prosečni žetveni indeks kukuruza iznosi 1:1. Za kukuruz celokupnu planiranu količinu fosfora i kalijuma, kao i 1/3, pa čak i 1/2 azota potrebno je zaorati.

Prinos kukuruza sada se određuje

Zaoravanjem pre svega uree, omogućiće se da se azot do setve spusti nešto dublje u profilu zemljišta. Kukuruz ima moćan korenov sistem koji prodire i do 150 cm u dubinu. Razvojem korena u dublje slojeve zemljišta, omogućava se da kukuruz lakše podnese letnje vrućine i nedostatak vode u površinskom sloju. No, ako nismo aplicirali jesenje količine fosfora i kalijuma onda možemo pričati o celokupnoj količini primene NPK pre zatvaranja brazdi, kako bi omogućili da se celokupna količina unese sa drljačama I tanjiračama prilikom zatvaranja brazdi.

Naravno, naglašavamo da se sve mora raditi nakon izvršene analize zemljišta.

Pročitaj i ...

kukuruz sušenje kukuruzna zlatica balans kukuruz otkup etanol kukuruz zahtevi cena bez promene prinos kukuruza

Kukuruz – kako pronaći pravi odnos kvantitet – kvalitet

Prinos kukuruza je važan, ali kvalitet zrna daje više mesa u tovu ili ulja u preradi. Kako se odlučiti?